Sonlandırmanın İçyapısı
Önceki Yazılımın Sonlandırılması Sonraki
Sonlandırmanın İçyapısı
Sürecin exit ile sonlanmasında _exit ilkeli kullanılır. İşlev unistd.h başlık dosyasında bildirilmiştir.
void _exit
(int durum)
işlev
_exit işlevi bir sürecin durum durumu ile sonlanmasını sağlayan ilkel işlevdir. Bu işlev yapılan bir çağrı atexit veya on_exit işlevi ile kaydedilen temizlik işlevlerini çalıştırmaz.
void _Exit
(int durum)
işlev
_Exit işlevi _exit işlevinin ISO C eşdeğeridir. ISO C komitesinin üyeleri _exit ve _Exit tanımlarının uyumluluğundan emin olamadıklarından işlevin POSIX ismini kullanmamışlardır.
Bu işlev ISO C99 standardının parçasıdır ve stdlib.h başlık dosyasında bildirilmiştir.
Yazılımın sonlanması ya da bir sinyalin sonucu gibi bir sebeple bir süreç sonlanırken şunlar olur:
  • Süreçteki tüm açık dosya tanıtıcılar kapatılır. Bkz. Düşük Seviyeli Girdi ve Çıktı. Süreç sonlanırken akımların özdevinimli olarak boşaltılmayacağını unutmayın; bkz. Akımlar Üzerinde Giriş/Çıkış.
  • Bir sürecin çıkış durumu wait veya waitpid üzerinden üst sürece raporlanmak üzere kaydedilir; bkz. Süreç Tamamlama. Yazılım çıkmışsa bu değer onun sekiz bitlik yazılım çıkış durumunu içerir.
  • Sürecin sonlanmış olan herhangi bir alt süreci yeni bir üst sürece atanır. (GNU dahil çoğu sistemde bu, süreç kimliği 1 olan init sürecidir.)
  • Bir SIGCHLD sinyali üst sürece gönderilir.
  • Eğer süreç, bir denetim uçbirimi olan bir oturum lideri ise, onun önalan işindeki her sürece bir SIGHUP sinyali gönderir ve denetim uçbiriminin bu oturumla ilişkisi kesilir. Bkz. İş Denetimi.
  • Bir sürecin sonlanması bir süreç grubunun öksüz kalmasına sebep olmuşsa ve bu süreç grubundaki bir üye durmuşsa bu üyeye bir SIGCONT sinyali ve gruptaki her üyeye bir SIGHUP sinyali gönderilir. Bkz. İş Denetimi.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Anormal Sonlanma Başlangıç XXVI. Oylum - Süreçler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası