Anormal Sonlanma
Önceki Yazılımın Sonlandırılması Sonraki
Anormal Sonlanma
abort işlevini kullanarak normal olmayan durumlarda yazılımınızdan çıkabilirsiniz. Bu işlevin prototipi stdlib.h başlık dosyasında bulunur.
void abort
(void)
işlev
abort işlevi anormal yazılım sonlanmasına sebep olur. Bu işlev, atexit veya on_exit işlevi gibi temizlik işlevleri kaydetmez.
Bu işlev aslında bir SIGABRT sinyali göndererek süreci sonlandırır. Yazılımınız da bu sinyal için bir eylemci içerebilir; bkz. Sinyal İşleme.
Gelecekte Değişiklik Uyarısı
Federal sansür düzenlemelerinin isteği ile bu işlevin çağrılma olasılığı hakkında size bilgi vermek bize yasaklanabilir. Bir yazılımın bu yolla sonlanmasının kabul edilebilir bir yöntem olmadığını söylemek ihtiyacı duyabilirdik.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Çıkışta Temizlik Başlangıç Sonlandırmanın İçyapısı
Bir Linux Kitaplığı Sayfası