Uyumluluk için Varolan Dizge Arama İşlevleri
Önceki Arama İşlevleri Sonraki
Uyumluluk için Varolan Dizge Arama İşlevleri
char *index
(const char *dizge,
 int         c)
işlev
index işlevi strchr işlevinin diğer ismidir; yani ikisi de aynıdır. index işlevi BSD'dan gelir ve System V'den türetilmiş sistemlede hiç kullanılmamıştır. ISO C bu isim yerine strchr ismini içerdiğinden daima yeni ismi kullanmalısınız.
char *rindex
(const char *dizge,
 int         c)
işlev
rindex işlevi strrchr işlevinin diğer ismidir; yani ikisi de aynıdır. rindex işlevi BSD'dan gelir ve System V'den türetilmiş sistemlede hiç kullanılmamıştır. ISO C bu isim yerine strrchr ismini içerdiğinden daima yeni ismi kullanmalısınız.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Arama İşlevleri Başlangıç Bir Dizgeyi Dizgeciklere Ayırma
Bir Linux Kitaplığı Sayfası