fstab
Önceki Bağlama Bilgileri Sonraki
fstab
Dosya içeriğinin kütüphane içindeki gösterimi olan struct fstab yapısı fstab.h dosyasında tanımlıdır.
struct fstab
veri türü
Bu yapı getfsent, getfsspec ve getfsfile işlevlerinde kullanılır.
char *fs_spec
Dosya sistemi olarak bağlanacak aygıtı belirtir. Normalde bu, bir sabit disk bölümü gibi bir özel aygıt ismidir, fakat az ya da çok soysal bir dizge de olabilir. NFS için bir makine adı ile bir dizin isminin birleşimi olabilir.
Eleman const olarak bildirilmemiş olsa bile içeriği değiştirilmemelidir. Bunun eski bir ISO C işlevi olmasıyla const'un yokluğu tarihsel sebeplere dayanır. Aynı durum yapının diğer dizge elemanları için de geçerlidir.
char *fs_file
Yerel sistem üzerindeki bağlama noktasını belirtir. Yani bu dosya sistemindeki bir dosyaya erişilmek istendiğinde bu dizge dosyaya bir önek olur.
char *fs_vfstype
Dosya sisteminin türü. Çekirdek açısından anlamlı bir dizge olmalıdır.
char *fs_mntops
Bu dizge mount çağrısı ile çekirdeğe aktarılan seçenekleri içerir. Tekrar belirtelim ki, bu çekirdek açısından anlamlı herhangi bir dizge olabilir. Diğerlerinden virgülle ayrılmış birden fazla seçenek belirtilebilir. Her seçenek bir isim ile isteğe bağlı ve = karakteri ile tanınan değer alanından oluşur.
Eğer bu elemanın içeriğinin işlenmesi gerekirse bu ideal olarak getsubopt işlevi kullanılarak yapılır; bkz. Alt Seçeneklerin Çözümlenmesi.
const char *fs_type
Bu üyenin ismi yanlış seçilmiştir. Bu eleman bağlı dosya sistemi ile ilgili kipleri içeren bir dizgedir (büyük ihtimalle fs_mntops içindekiler). fstab olası değerleri açıklayan beş makro tanımlar:
FSTAB_RW
Dosya sistemi oku/yaz erişimli bağlanır.
FSTAB_RQ
Dosya sistemi oku/yaz erişimli bağlanır ama yazma erişimi kotalarla kısıtlanmıştır.
FSTAB_RO
Dosya sistemi salt okunur bağlanır
FSTAB_SW
Bu gerçek bir dosya sistemini göstermez, bir takas aygıtıdır.
FSTAB_XX
Bu girdinin tamamı fstab dosyasında yoksayılır.
Bu değerlerin hepsi dizge olduğundan eşitlik sınaması strcmp kullanılarak yapılmalıdır. Şüphesiz göstericilerin karşılaştırılması daima başarısız olacaktır.
int fs_freq
Bu eleman gün cinsinden dökümleme sıklığını belirler.
int fs_passno
Paralel dökümlemede geçiş sayısıdır. Unix sistemlerinde kullanılan dump uygulaması ile yakından ilgilidir.
fstab dosyasının içeriğinin tamamının okunması amacıyla GNU C kütüphanesi birbiriyle uyumlu çalışan üç işlev içerir.
int setfsent
(void)
işlev
Bu işlev dosya konumlayıcıyı fstab dosyasının başlangıcına hizalar. Bu işlem ya dosyayı açarak ya da konumlayıcıyı sıfırlayarak yapılır.
Dosya tanıtıcı kütüphanenin dahili değeri olduğundan bu işlev evresel değildir.
İşlev başarılı olduğunda sıfırdan farklı bir değerle döner. Bu durumda dosyadaki girdileri okumak için getfs* işlevleri kullanılabilir.
void endfsent
(void)
işlev
Bu işlev evvelce yapılmış setfsent (doğrudan ya da dolaylı getfsent) çağrılarıyla edinilen tüm özkaynakları serbest bırakır.
struct fstab *getfsent
(void)
işlev
Bu işlev fstab dosyasındaki sonraki girdi ile döner. Bu işleve yapılan çağrı yazılımın başından itibaren fstab dosyasıyla çalışmak için yapılan ilk çağrıysa ya da bu çağrıdan önceki son çağrı endfsent ise dosya açılacaktır.
İşlev struct fstab türünde bir değişkene gösterici ile döner. Bu değişken tüm evrelerce paylaşılmasına rağmen işlev evresel değildir. Bir hata oluşmuşsa işlev bir boş gösterici döndürür.
struct fstab *getfsspec
(const char *isim)
işlev
fstab dosyasından, fs_spec elemanındaki dizgenin isim ile gösterilen dizgeyle aynı olduğu sonraki girdiyi döndürür. Normalde her özel aygıt için sadece bir girdi olduğundan bu işlevin aynı argümanla yapılan her çağrısı daima aynı girdiyi döndürür. Bu işleve yapılan çağrı yazılımın başından itibaren fstab dosyasıyla çalışmak için yapılan ilk çağrıysa ya da bu çağrıdan önceki son çağrı endfsent ise dosya açılacaktır.
İşlev struct fstab türünde bir değişkene gösterici ile döner. Bu değişken tüm evrelerce paylaşılmasına rağmen işlev evresel değildir. Bir hata oluşmuşsa işlev bir boş gösterici döndürür.
struct fstab *getfsfile
(const char *isim)
işlev
fstab dosyasından, fs_file elemanındaki dizgenin isim ile gösterilen dizgeyle aynı olduğu sonraki girdiyi döndürür. Normalde her bağlama noktası için sadece bir girdi olduğundan bu işlevin aynı argümanla yapılan her çağrısı daima aynı girdiyi döndürür. Bu işleve yapılan çağrı yazılımın başından itibaren fstab dosyasıyla çalışmak için yapılan ilk çağrıysa ya da bu çağrıdan önceki son çağrı endfsent ise dosya açılacaktır.
İşlev struct fstab türünde bir değişkene gösterici ile döner. Bu değişken tüm evrelerce paylaşılmasına rağmen işlev evresel değildir. Bir hata oluşmuşsa işlev bir boş gösterici döndürür.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Bağlama Bilgileri Başlangıç mtab
Bir Linux Kitaplığı Sayfası