Platform Türü İsimlendirmesi
Önceki XXX. Oylum - Sistem Yönetimi Sonraki
Platform Türü İsimlendirmesi
Yazılımınızın çalıştığı bilgisayarın türü hakkında bilgi edinmek için uname işlevini kullanabilirsiniz. Bu işlev ve onunla ilgili veri türü sys/utsname.h başlık dosyasında bildirilmiştir.
Ek olarak, uname işlevi yazılımınızın çalıştığı sistemi kimliklendiren bazı bilgiler verir. Bu bilgi, Konak İsimlendirmesi bölümünde açıklanan işlevlerle alınan bilginin aynısıdır.
struct utsname
veri türü
utsname yapısı uname işlevi tarafından döndürülen bilgiyi tutar. Şu üyelere sahiptir:
char sysname[]
Kullanılan işletim sisteminin ismi.
char release[]
İşletim sisteminin o anki dağıtım seviyesi (çekirdeğin kaçıncı defa derlendiğini belirtir).
char version[]
İşletim sisteminin sürüm numarası.
char machine[]
Kullanılan donanım türü.
Bazı sistemler bu bilgi için doğrudan çekirdeği sorguya çeken bir mekanizma sağlar. Bu mekanizma olmayan sistemlerde, GNU C kütüphanesi bu alanları kütüphanenin derlenmesi sırasında belirtilen yapılandırma ismine göre doldurur.
GNU üç parçalı bir sistem yapılandırma ismi kullanır; bunlar tire işaretleri ile ayrılmış işlemci, üretici ve sistem-türü dizgeleridir. Bu üçlünün her olası birleşimi potansiyel olarak anlamlı olmakla birlikte bazı birleşimleri pratik olarak anlamsızdır ve anlamlı olsa bile belli bir GNU yazılımınca desteklenmesi gerekli değildir.
machine değerinin sadece donanımı belirtmesi sebebiyle üçlü yapılandıma isminin ilk iki parçasından oluşur: işlemci-üretici. Örnek olarak bunlardan biri olabilir:
"sparc-sun", "i386-birşey", "m68k-hp", "m68k-sony", "m68k-sun", "mips-dec"
char nodename[]
Bilgisayarın konak ismidir. GNU C kütüphanesinde, bu değer gethostname işlevinden dönen değer ile aynıdır; bkz. Konak İsimlendirmesi.
gethostname() işlevi bir uname() çağrısı ile gerçeklenir.
char domainname[]
NIS ya da YP alan adı. getdomainname işlevinden dönen değer ile aynıdır; bkz. Konak İsimlendirmesi. Bu eleman yapıya görece en son konulandır ve bunun kullanımı yapının kalanının kullanımı açısından taşınabilir değildir.
int uname
(struct utsname *bilgi)
işlev
uname işlevi makine ve işletim sistemi ile ilgili bilgileri bilgi ile gösterilen yapıya yerleştirerek döner. Negatif olmayan bir dönüş değeri işlevin başarılı olduğunu gösterir.
-1 bir hata oluştuğu anlamına gelir. Olası tek hata EFAULT olmasına rağmen bu hep bir olasılık olarak kalacaktır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Konak İsimlendirmesi Başlangıç Dosya Sistemleri ile Çalışma
Bir Linux Kitaplığı Sayfası