Normal Sonlandırma
Önceki Yazılımın Sonlandırılması Sonraki
Normal Sonlandırma
Bir süreç, kendi yazılımı tarafından yapılan bir exit çağrısıyla normal olarak sonlanır. main işlevinden dönmek ile exit çağrısı eşdeğerdir, main işlevinin return deyiminde kullanılan değer, exit işlevinde argüman olur.
void exit
(int durum)
işlev
exit işlevi sisteme yazılımın işinin bittiğini söyleyen ve sürecin sonlanmasına sebep olan işlevdir.
durum yazılımın çıkış durumudur ve sürecin sonlandırma durumu haline gelir. Bu işlev dönmez.
Normal sonlandırma şu eylemlere yolaçar:
  1. atexit veya on_exit işlevi ile kaydedilen işlevler, kaydedildikleri sıranın tersine bir sıralamayla çağrılırlar. Bu mekanizma sonlanma sırasında bazı temizlik işlemleri (örn, yazılımın sonlanma durum bilgisinin bir dosyaya kaydedlimesi, veritabanlarından kilitlerin kaldırılması gibi) yapabilmenizi sağlar.
  2. Tüm açık akımlar, tamponlanmış verileri yazılarak kapatılır. Bkz. Akımların Kapatılması. Ek olarak, tmpfile işlevi ile açılmış geçici dosyalar silinir; bkz. Geçici Dosyalar.
  3. _exit çağrılarak yazılım sonlandırılır. Bkz. Sonlandırmanın İçyapısı.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Yazılımın Sonlandırılması Başlangıç Çıkış Durumu
Bir Linux Kitaplığı Sayfası