gettext'te karakter kümesi dönüşümü
Önceki gettext İleti Katalogları Sonraki
gettext'te karakter kümesi dönüşümü
gettext sadece bir ileti kataloğunda çeviri aramaz, ayrıca çeviriyi çıktı karakter kümesine anında dönüştürür. Kullanıcı, ileti kataloğunda kullanılan karakter kümesinden farklı bir karakter kümesi kullanıyorsa, bu faydalı bir özelliktir.
Çıktı karakter kümesi öntanımlı olarak, geçerli yerelin LC_CTYPE kategorisine bağımlı nl_langinfo (CODESET) değeridir. Ancak, bir yazılımın iletileri yerelden bağımsız bir kodlama (UTF-8) ile saklanıyorsa, gettext ailesindeki işlevler çevirinin kodlamasını bind_textdomain_codeset işlevini kullanarak bu kodlamaya dönüştürür.
gettext işlevinin msgid argümanında verilen dizgenin karakter dönüşümüne konu olmadığını unutmayın. Eğer gettext, msgid'nin karşılığı olan çeviriyi bulamazsa msgid dizgesini dönüştürmeksizin döndürür. Bu bakımdan tüm msgid dizgelerinin US-ASCII dizgeler olması tercih edilmelidir.
char *bind_textdomain_codeset
(const char *alanadı,
 const char *karakter_kümesi)
işlev
bind_textdomain_codeset işlevi alanadı ileti kataloglarının çıktı karakter kümesini belirtmek için kullanılabilir. karakter_kümesi argümanı ya iconv_open işlevinde kullanılabilen geçerli bir karakter kümesi dizgesine bir gösterici ya da bir boş gösterici olmalıdır.
karakter_kümesi olarak boş gösterici belirtilmişse, işlev alanadı isimli alanın o an seçilmiş karakter kümesi ile döner. NULL dönmüşse, henüz seçilmiş bir karakter kümesi yok demektir.
bind_textdomain_codeset işlevi defalarca kullanılabilir. Aynı alanadı ile yapılan her çağrı bir önceki kodlamayı değiştirir.
bind_textdomain_codeset işlevi seçilen karakter kümesininin ismini içeren bir dizgeye bir gösterici döndürür. Dizge işlev tarafından dahili olarak ayrıldığından yazılımcı tarafından değiştirilmemelidir. Eğer sistem bind_textdomain_codeset çalışırken bir bellek çıktısı (core dosyası) çıktılarsa, işlev NULL ile döner ve errno genel değişkenine ilgili hata durumu atanır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Çoğul Biçimler Sorunu Başlangıç GUI Yazılımlarının Sorunları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası