Bana Kim Bağlı?
Önceki Soketlerin Bağlantılarla Kullanılması Sonraki
Bana Kim Bağlı?
int getpeername
(int              soket,
 struct sockaddr *adres,
 socklen_t       *uzunluk_gstr)
işlev
getpeername işlevi soket'in bağlı olduğu soket adresini döndürür; adresi adres ve uzunluk_gstr ile belirtilen bellek alanında saklar. Adresin uzunluğunu *uzunluk_gstr içinde saklar.
Adresin biçimi hakkında bilgi edinmek için Soket Adresleri bölümüne bakınız. Bazı işletim sistemlerinde, getpeername sadece İnternet etki alanında çalışır.
getpeername işlevi başarı durumunda 0, başarısızlıkta -1 döndürür. Aşağıdaki errno hata durumları bu işlev için tanımlanmıştır:
EBADF
soket soketi geçerli bir dosya tanımlayıcı değil.
ENOTSOCK
soket dosya tanımlayıcısı bir soket değil.
ENOTCONN
soket soketi bağlı değil.
ENOBUFS
Dahili tamponlar yeterli değil.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Bağlantıların Kabul Edilmesi Başlangıç Veri Aktarımı
Bir Linux Kitaplığı Sayfası