Eşzamansız G/Ç Sinyalleri
Önceki Standart Sinyaller Sonraki
Eşzamansız G/Ç Sinyalleri
Bu bölümde açıklanan sinyaller eşzamansız G/Ç oluşumlarıyla ilgilidir. Bu sinyalleri üretecek dosya tanımlayıcıları etkinleştirecek fcntl çağrısı ile eylemi (Sinyallerle Sürülen Girdi) doğrudan elde edebilirsiniz. Bu sinyaller için öntanımlı eylem onların yoksayılmasıdır.
int SIGIO
makro
Bu sinyal bir dosya tanımlayıcı girdi veya çıktı işlemleri yapmaya hazır olduğunda üretilir.
Çoğu işletim sisteminde, SIGIO üretebilen dosya çeşitleri sadece uçbirimler ve soketlerdir. Sıradan dosyalarında dahil olduğu diğer dosya çeşitleri, isteseniz bile SIGIO sinyalini asla üretmez.
GNU sisteminde SIGIO sinyali daima fcntl işleviyle eşzamansız kipe girildiğinde üretilir.
int SIGURG
makro
Bu sinyal bir soket üzerinden "acil" ya da bantdışı veri geldiğinde üretilir. Bkz, Bantdışı Veri Aktarımı.
int SIGPOLL
makro
Bu bir System V sinyal ismidir, az çok SIGIO sinyaline benzer. Sadece uyumluluk için vardır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Alarm Sinyalleri Başlangıç İş Denetim Sinyalleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası