Alarm Sinyalleri
Önceki Standart Sinyaller Sonraki
Alarm Sinyalleri
Bu sinyaller zamanlayıcıların zaman aşımına uğradığını bildirmekte kullanılır. Bu sinyallerin gönderilmesine sebep olan işlevler Bir Alarmın Ayarlanması bölümünde bulunabilir.
Bu sinyallerin öntanımlı davranışı o sürecin sonlandırılmasına sebep olmasıdır. Bu öntanımlı davranış geniş çapta kullanışlıdır; ancak, bu sinyallerin kullanıldığı yöntemler her durumda bir eylemci işlev kullanımını gerekli kılar.
int SIGALRM
makro
Bu sinyal özellikle bir zamanlayıcının gerçek ya da saat tikleri cinsinden ölçülen değeri için saptanan sınırın aşıldığını belirtir. alarm işlevi gibi işlevlerle üretilir.
int SIGVTALRM
makro
Bu sinyal, özellikle süreç tarafından kullanılan işlemci zamanı cinsinden zamanlayıcı değerinin zamanaşımına uğradığını belirtir. "virtual time alarm" sözcüklerinden türetilmiştir.
int SIGPROF
makro
Bu sinyal, özellikle süreç tarafından kullanılan hem işlemci zamanı cinsinden hem de sistem tarafından süreç lehine kullanılan işlemci zamanı cinsinden zamanlayıcı değerinin zamanaşımına uğradığını belirtir. Bu tür zamanlayıcılar kod profili oluşumlarının gerçeklemelerinde kullanılır, zaten sinyalin ismi de buradan gelir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Sonlandırma Sinyalleri Başlangıç Eşzamansız G/Ç Sinyalleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası