Sinyal Eylemlerinin İlk Durumu
Önceki Sinyal Eylemlerinin Belirtilmesi Sonraki
Sinyal Eylemlerinin İlk Durumu
Yeni bir süreç oluşturulduğunda, sinyal yakalayıcılar onu oluşturan süreçten miras alınır. Bununla birlikte, yeni süreci exec işlevi ile yüklediğinizde (Bir Dosyanın Çalıştırılması), her sinyali SIG_DFL eylemine döndürecek kendi eylemcinizi tanımlamış olursunuz. (Burada durup biraz düşüneceksiniz, bu farklı birşey; eski yazılımın yakalama işlevleri ona özeldir ve yeni yazılımın adres alanında bunlar mevcut değildir.) Şüphesiz, yeni yazılım kendi eylemcilerini oluşturabilir.
Bir yazılım bir kabukta çalıştırıldığında, normalde kabuk, oluşturduğu alt sürecin eylemlerini duruma göre SIG_DFL ya da SIG_IGN'e ayarlar. Kendi sinyal yakalayıcınızı oluşturmadan önce, kabuğun alt sürece başlangıç olarak SIG_IGN eylemini belirtmediğinden emin olmanız için onu kontrol etmeniz iyi olur.
Bu örnekte, eğer yoksayılmıyorsa SIGHUP sinyali için bir eylemcinin nasıl kurulacağı gösterilmiştir:
...
struct sigaction temp;

sigaction (SIGHUP, NULL, &temp);

if (temp.sa_handler != SIG_IGN)
  {
    temp.sa_handler = handle_sighup;
    sigemptyset (&temp.sa_mask);
    sigaction (SIGHUP, &temp, NULL);
  }
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
sigaction Seçenekleri Başlangıç Sinyal Yakalayıcıların Tanımlanması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası