İleti Kataloğu Dosyalarının Üretilmesi
Önceki X/Open İleti Kataloglarının İşlenmesi Sonraki
İleti Kataloğu Dosyalarının Üretilmesi
gencat uygulaması X/Open standardında belirtilmiştir ve GNU gerçeklemesi bu belirtime uygundur. Fazladan, catgets işlevlerinin daha makul şekilde çalışmasına yardımcı olacak ek oluşumlarla gerçeklenmiştir.
gencat yazılımı iki yolla çalıştırılabilir:
    `gencat [seçenek]… [çıktı-dosyası [girdi-dosyası]…]`
Bu, X/Open standardında tanımlı arayüzdür. çıktı-dosyası parametresi verilmezse girdi standart girdiden okunur. Çok sayıda girdi dosyası belirtilebilir. Eğer çıktı-dosyası verilmemişse çıktılama için standart çıktı kullanılır. Başka yazılımlardan kullanmak için ikinci bir arayüz sağlanmıştır.
    `gencat [seçenek]… -o çıktı-dosyası [girdi-dosyası]…`
-o seçeneği çıktı dosyasını belirtmek için kullanılır ve belirtilen diğer bütün dosyalar girdi dosyası olarak kullanılır.
Bunlardan başka, girdi-dosyası olarak - veya /dev/stdin belirtilirse, girdi standart girdiden alınır. Aynı şekilde, çıktı-dosyası olarak - veya /dev/stdout belirtilirse, çıktılama standart çıktıya yapılır. - kullanımı X/Open standardında bir dosya ismi olarak ele alındığı halde, aygıt ismi olarak kullanımı bir GNU oluşumudur.
gencat uygulaması tüm girdi dosyalarını bibirine ekleyerek çalışır ve bu iletileri çıktı dosyasındakilerle biraraya getirir. Bu işlem çıktı dosyasında zaten mevcut olan Set/ileti demetlerini silip, olmayanları çıktıya ekleyerek yapılır. Bu işlem, eski eşleşen Set/ileti demetleri kaldırılarak yapıldığından çıktı dosyasının tamamen boşalmasına bile sebep olabilir. Çıktılama standart çıktıya yapılıyosa bu biraraya getirme işlemi yapılmaz.
Burada gencat uygulamasının tanıdığı seçeneklere yer verilmiştir. X/Open standardında uygulama için herhangi bir seçenek tanımlanmadığından bu seçeneklerin hepsi GNU oluşumudur.
-V
--version
Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.
-h
--help
Bir kullanım iletisi basar ve çıkar.
--new
Girdi dosyalarındaki yeni iletileri çıktı dosyasındaki eski iletilerle birleştirmez. Çıktı dosyasının eski içeriği silinir.
-H name
--header=isim
Bu seçenekle, yazılımda kullanmak için girdi dosyalarındaki Set'lerin ve iletilerin sembolik isimleri çıktılanır. Bu isimlerin nasıl kullanıldığı sonraki bölümde açıklanmıştır. Seçenekte name parametresi ile çıktı dosyasının ismi belirtilir. Çıktı dosyasında isimleri numaralarla eşleyen #define yönergeleri bulunur.
Üretilen dosyanın sadece girdi dosyalarındaki sembolleri içereceğine dikkat edin. Eğer, çıktı dosyası önceki çıktı dosyasındakilerle katıştırılarak elde ediliyorsa, hem girdi dosyalarında hem de eski çıktı dosyasında bulunan iletilerin sembolleri üretilen başlık dosyasında bulunmayacaktır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İleti Kataloğu Dosyalarının Biçimi Başlangıç catgets Kullanımı
Bir Linux Kitaplığı Sayfası