Ortam Değişkenleri
Önceki XXV. Oylum - Temel Yazılım ve Sistem Arayüzü Sonraki
Ortam Değişkenleri
İçindekiler
1. Ortama Erişim  -  Ortam değişkenlerinin değerleri nasıl okunur ve atanır.
2. Standart Ortam Değişkenleri  -  Bu ortam değişkenlerinin yorumlanması standarttır.
Bir yazılım çalıştırıldığında, bağlamı hakkında bilgiyi iki yolla alabilir. İlk yöntemde, Yazılım Argümanları kısmında açıklanan main işlevinin argümanları olan argv ve argc parametreleri kullanılırken, ikinci yöntemde bu kısımda açıklanacak olan ortam değişkenleri kullanılır.
argv mekanizması, yazılımı çalıştırmak için komut satırına yazılan komut satırı argümanlarını kullanır. Ortam ise, çoğu yazılımın ortaklaşa kullandığı, sıkça değişen ama daha az sıklıkla kullanılan bilgilerden oluşur.
Bu kısımda bahsedilecek ortam değişkenleri kabuğun export komutu kullanılarak atanan ortam değişkenlerinden başka birşey değildir. Kabukta çalıştırılan bütün yazılımlar ortam değişkenlerini kabuktan miras alırlar.
Standart ortam değişkenleri, kullanıcının ev dizini, uçbirim türü, geçerli yerel, vb. hakkında bilgileri kullanır; bunlara ek olarak kendi amaçlarınıza uygun ortam değişkenleri de tanımlayabilirsiniz. Tüm ortam değişkenlerinin ve değerlerinin hepsine birden ortam adı verilir.
Ortam değişkenlerinin isimleri harf büyüklüğüne duyarlıdır ve isimler = karakterini içermemelidir. Sistemce tanımlanmış ortam değişkenlerinin isimlerinin tamamı büyük harflerden oluşur.
Ortam değişkenlerinin değerleri bir dizge olarak ifade edilebilecek herhangi bir değer olabilir. Böyle bir değerin içinde, dizgeyi sonlandırması nedeniyle, bir boş karakter olmamalıdır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Alt Seçenek Çözümleme Örneği Başlangıç Ortama Erişim
Bir Linux Kitaplığı Sayfası