Alt Seçenek Çözümleme Örneği
Önceki Yazılım Argümanları Sonraki
Alt Seçenek Çözümleme Örneği
mount(8) yazılımının kodu getsubopt kullanımı için en iyi örnektir:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

int do_all;
const char *type;
int read_size;
int write_size;
int read_only;

enum
{
 RO_OPTION = 0,
 RW_OPTION,
 READ_SIZE_OPTION,
 WRITE_SIZE_OPTION,
 THE_END
};

const char *mount_opts[] =
{
 [RO_OPTION] = "ro",
 [RW_OPTION] = "rw",
 [READ_SIZE_OPTION] = "rsize",
 [WRITE_SIZE_OPTION] = "wsize",
 [THE_END] = NULL
};

int
main (int argc, char *argv[])
{
 char *subopts, *value;
 int opt;

 while ((opt = getopt (argc, argv, "at:o:")) != -1)
  switch (opt)
   {
   case 'a':
    do_all = 1;
    break;
   case 't':
    type = optarg;
    break;
   case 'o':
    subopts = optarg;
    while (*subopts != '\0')
     switch (getsubopt (&subopts, mount_opts, &value))
      {
      case RO_OPTION:
       read_only = 1;
       break;
      case RW_OPTION:
       read_only = 0;
       break;
      case READ_SIZE_OPTION:
       if (value == NULL)
        abort ();
       read_size = atoi (value);
       break;
      case WRITE_SIZE_OPTION:
       if (value == NULL)
        abort ();
       write_size = atoi (value);
       break;
      default:
       /* Unknown suboption. */
       printf ("Unknown suboption `%s'\n", value);
       break;
      }
    break;
   default:
    abort ();
   }

 /* Do the real work. */

 return 0;
}
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Alt Seçeneklerin Çözümlenmesi Başlangıç Ortam Değişkenleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası