Sözcük Yorumlama Katmanları
Önceki Kabuk Usulü Sözcük Yorumlama Sonraki
Sözcük Yorumlama Katmanları
Bir sözcük dizilimine sözcük yorumlaması uygulandığında, sırasıyla aşağıdaki dönüşümler yapılır:
 1. Yaklaşık yorumlaması: ~foo dizgesinin foo kullanıcısının ev dizini ismi ile değiştirilmesi.
 2. Bundan sonra, aynı adımda soldan sağa 3 adımda şu dönüşümler uygulanır:
  • Değişken ikamesi: $foo gibi başvurular için ortam değişkenleri ikame edilir.
  • Komut İkamesi: `cat foo` gibi bir dizge ya da eşdeğeri olan $(cat foo) dizgesi kullanıldığında kabuk içteki dizgeyi komut olarak çalıştırır ve bu dizgeyi komutun çıktısı ile değiştirir.
  • Aritmetik yorumlama: $(($x-1)) gibi bir dizge, ifadenin sonucu ile değiştirilir.
 3. Sözcüklere ayırma: Dizgenin sözcüklerine ayrılması.
 4. Dosyaismi yorumlaması: *.c gibi bir sözcük, uzantısı .c olan dosyaların listesi ile değiştirilir. Dosyaismi yorumlaması sözcüğün tamamına bir defada uygulanır ve sözcük kendisiyle eşleşen sıfır ya da daha fazla dosya ismiyle değiştirilir.
 5. Tırnak kaldırma: Dizgeyi sarmalayan tırnakları kaldırılması; yukarıdaki yorumlamalar uygulandıktan sonra yukarıdaki yorumlamaların sonucu olmayan ve öncelenmemiş tüm \, ' ve " karakterleri kaldırılır.
Bu dönüşümler hakkında daha ayrıntılı bilgiyi GNU Bash Başvuru Kılavuzu'nun Kabuk Yorumları kısmında bulabilirsiniz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Kabuk Usulü Sözcük Yorumlama Başlangıç wordexp çağrısı
Bir Linux Kitaplığı Sayfası