Kabuk Usulü Sözcük Yorumlama
Önceki X. Oylum - Şablon Eşleme Sonraki
Kabuk Usulü Sözcük Yorumlama
İçindekiler
1. Sözcük Yorumlama Katmanları  -  Sözcük yorumlamada bir dizgeye neler yapılır?
2. wordexp çağrısı  -  wordexp çağrısı nasıl yapılır?
3. Sözcük Yorumlama Seçenekleri  -  wordexp işlevinde belirtilebilecek seçenekler.
4. wordexp Örneği  -  Sözcük yorumlaması yapılan bir kod örneği.
5. Yaklaşık (~) Yorumlaması Hakkında  -  Yaklaşık yorumlaması ile ilgili ayrıntılar.
6. Değişken İkamesi Hakkında  -  Değişken ikamesinin türleri.
Sözcük yorumlama, kabuğun yaptığı gibi değişkenleri, komutları ve dosya ismi kalıplarını sözcüklerine ayırma ve bunların yerine bazı ikameler yapma işlemlerini ifade eder.
Örneğin, ls -l foo.c yazarsanız bu dizgeyi kabuk üç sözcüğe ayırır: ls, -l ve foo.c. Bu sözcük yorumlamanın en temel işlemidir.
ls *.c yazarsanız, bu dizge çok sayıda sözcüğe ayrışır, çünkü *.c sözcüğü çok sayıda dosya ismiyle değiştirilecektir. Bu işleme dosyaismi yorumlaması denir ve sözcük yorumlamanın bir parçasıdır.
echo $PATH kullanırsanız, dosya yolunuz basılır. Burada sözcük yorumlamanın başka bir parçası olan değişken ikamesi'nden yararlanılır.
Sıradan yazılımlar kabuğun uyguladığı gibi sözcük yorumlaması uygulamak için bir kütüphane işlevi olan wordexp işlevini kullanabilirler.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
POSIX Şablonunun Temizlenmesi Başlangıç Sözcük Yorumlama Katmanları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası