wordexp Örneği
Önceki Kabuk Usulü Sözcük Yorumlama Sonraki
wordexp Örneği
Bu örnekte wordexp işlevi muhtelif dizgeleri yorumlayıp sonuçlarını birer kabuk komutu olarak kullanmaktadır. Ayrıca, WRDE_APPEND seçeneği ile wordfree işlevinin kullanımı da gösterilmiştir.
int
yorumla_ve_calistir (const char *komut, const char **secenekler)
{
 wordexp_t sonuc;
 pid_t pid
 int durum, i;

 /* Çalıştırılacak komut için dizgeyi yorumlayalım. */
 switch (wordexp (komut, &sonuc, 0))
  {
  case 0:           /* Başarılı. */
   break;
  case WRDE_NOSPACE:
   /* WRDE_NOSPACE hatası varsa, sonuç kısmende olsa
     ayrılmıştır. Onu serbest bırakalım. */
   wordfree (&sonuc);
  default:          /* Bazı başka hatalar. */
   return -1;
  }

 /* Argümanları elde etmek için dizgeyi yorumlayalım. */
 for (i = 0; secenekler[i] != NULL; i++)
  {
   if (wordexp (secenekler[i], &sonuc, WRDE_APPEND))
    {
     wordfree (&sonuc);
     return -1;
    }
  }

 pid = fork ();
 if (pid == 0)
  {
   /* Burada bir alt süreç oluşturup komutu çalıştırıyoruz. */
   execv (sonuc.we_wordv[0], sonuc.we_wordv);
   exit (EXIT_FAILURE);
  }
 else if (pid < 0)
  /* Çatallama başarısız oldu, durumu raporlayalım. */
  durum = -1;
 else
  /* Bu üst süreç, alt sürecin bitmesini bekleyecek. */
  if (waitpid (pid, &status, 0) != pid)
   durum = -1;

 wordfree (&sonuc);
 return durum;
}
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Sözcük Yorumlama Seçenekleri Başlangıç Yaklaşık (~) Yorumlaması Hakkında
Bir Linux Kitaplığı Sayfası