Kabuk Yorumları
Önceki III. Oylum - Temel Kabuk Özellikleri Sonraki
Kabuk Yorumları
İçindekiler
1. Kaşlı Ayraçların Yorumlanması  -  Kaşlı ayraçların içindeki ifadelerin yorumlanması.
2. Yaklaşık (~) Yorumlaması  -  ~ karakterinin yorumlanması.
3. Kabuk Parametrelerinin Yorumlaması  -  Bash değişkenleri değerleriyle nasıl yorumlar.
4. Komut İkamesi  -  Bir komutun başka bir komutun argümanı olarak kullanılması.
5. Aritmetik Yorumlama  -  Kabuk yorumlarında aritmetik işlemler nasıl yapılır.
6. Süreç İkamesi  -  Bir komutun çıktısının başka bir komutun girdisi olması.
7. Sözcüklere Ayırma  -  Yorumlamaların sonuçları nasıl ayrı argümanlar haline getirilir.
8. Dosyaismi Yorumlaması  -  Kalıplarla eşleşen dosya isimlerini belirtmenin kestirme yolu.
8.1. Kalıp Eşleme  -  Kabuk kalıpları nasıl eşler.
9. Tırnak kaldırma  -  Sözcüklerdeki tırnaklar nasıl ve ne zaman kaldırılır.
Yorumlama, komut satırı dizgeciklere ayrıldıktan sonra uygulanır:
  • kaşlı ayraçların yorumlanması
  • yaklaşık (~) yorumlaması
  • parametre ve değişkenlerin yorumlanması
  • komut ikamesi
  • aritmetik yorumlama
  • sözcüklere ayırma
  • dosyaisminin yorumlanması
Yorumlama işlemi yukarıda verilen sırada uygulanır.
Destekleniyorsa bazı sistemlerde, bir ek yorumlama daha vardır: süreç ikamesi. Bu; parametre, değişken, ve aritmetik yorumlama ile komut ikamesi olarak aynı zamanda uygulanır.
Sadece, kaşlı ayraçların yorumlanması, sözcüklere ayırma ve dosyaisminin yorumlanmasında yorumlanan sözcük sayısı değişebilir. Diğer yorumlamalarda her sözcük tek sözcük olarak yorumlanır. Burada sadece "[email protected]" ve "${isim[@]}" yorumlaması ayrıcalıklıdır (Özel Parametreler ve Diziler bölümlerine bakınız).
Tüm yorumlamalardan sonra tırnakların kaldırılması uygulanır (Tırnak kaldırma bölümüne bakınız).
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Özel Parametreler Başlangıç Kaşlı Ayraçların Yorumlanması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası