Sözcüklere Ayırma
Önceki Kabuk Yorumları Sonraki
Sözcüklere Ayırma
Kabuk, sözcüklere ayırmak için çift tırnaklar arasında olmayan parametre yorumlaması ve aritmetik yorumlamaları ile komut ikamelerinin sonuçlarını tarar.
Kabuk $IFS değişkenindeki her karakteri bir ayraç olarak ele alır ve diğer yorumlamaların sonuçlarını sözcüklere ayırmak için bu karakterleri kullanır. IFS değişkeni atanmamışsa, onun değeri yerine öntanımlı olarak <space><tab><newline> dizgesi kullanılır. IFS değişkeni bu öntanımlı değer dışında bir değerle atanmışsa, sözcüğün başındaki ve sonundaki boşluk ve sekme karakterleri bu boşluk karakterlerinden biri IFS değeri içinde olduğu sürece yoksayılır. IFS boşluk karakterlerinden biri ile birlikte verilen IFS boşluk karakteri olmayan herhangi bir karakter bir alanı ayırmakta kullanılabilir. IFS boşluk karakterlerinden oluşan bir dizi de bir ayraç olarak kullanılabilir. IFS değişkeni boş olarak atanmışsa sözcüklere ayırma işlemi yapılmaz.
Apaçık boş argümanlar ("" veya '') değişmeden kalır. Değer üretmeyen parametre yorumlamalarının sonucu olan tırnaksız boş argümanlar kaldırılır. Değeri olamayan bir parametrenin yorumunun sonucundaki çift tırnaklı bir boş argüman değişmeden kalır.
Yorumlama yapılamamışsa sözcük ayrımlama da uygulanmaz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Süreç İkamesi Başlangıç Dosyaismi Yorumlaması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası