Komut İkamesi
Önceki Kabuk Yorumları Sonraki
Komut İkamesi
Komut ikamesi ile bir komutun çıktısının komutun kendisi ile değiştirilmesi sağlanır. Komut ikamesi aşağıdaki dizilimlerle karşılaşıldığında uygulanır:
    $(komut)
or
    komut`
Bash bu dizilimlerin sonundaki satırsonu karakterini silip, içindeki komut'u önce standart çıktıda çalıştırır ve komutun çıktısını onu argüman olarak kullanan komutun standart girdisine yerletirir. Gömülü satırsonları silinmez, ancak sözcük ayrımlaması sırasında silinmiş olabilirler. $(cat file) komut ikamesi daha hızlı olan eşdeğeri, $(< file) ile değiştirilebilir. Örneğin echo `cat dosya' komutunu kabukta çalıştırırsanız dosya'nın içeriği standart çıktıya dökümlenir.
Eski tarz olan sola yatık tektırnaklı biçem kullanıldığında tersbölü işareti $, ` veya \ karakterlerini öncelemek dışında anlamını korur. Bir tersbölü ile öncelenmemiş ilk sola yatık tek tırnak komut ikamesini sonlandırır. $(komut) biçemi kullanıldığında parantezler arasındaki herşey komut olarak ele alınır ve hiçbir şey özel olarak anlamlandırılmaz.
İç içe komut ikameleri kullanılabilir. Sola yatık tektırnaklı iç içeliklerde içteki tırnaklar tersbölü ile öncelenmelidir.
Yorumlanan alandaki karakterler çift tırnaklar arasına alınmışsa sözcük ayrımlaması ve dosyaismi yorumlaması uygulanmaz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Kabuk Parametrelerinin Yorumlaması Başlangıç Aritmetik Yorumlama
Bir Linux Kitaplığı Sayfası