Aritmetik Yorumlama
Önceki Kabuk Yorumları Sonraki
Aritmetik Yorumlama
Aritmetik yorumlama, aritmetik ifadelerin sonuçlarının kullanılmasını sağlar. Aritmetik yorumlamaya konu sözdizimi aşağıdaki gibidir:
    $(( ifade ))
ifade çift tırnaklar içine alınmış gibi yorumlanır, ancak parantezleriçinde yer alan bir çift tırnak özel bir şekilde ele alınmaz. ifade içindeki tüm dizgeciklere parametre yorumlaması ve komut ikamesi ile sözcüklere ayırma uygulanır. Aritmetik yorumları iç içe olabilir.
İfadenin değerlendirilmesi Kabuk Aritmetiği bölümünde listelenen kurallar çerçevesinde yapılır. İfade geçersizse, Bash standart çıktıya başarısızlık ile ilgili bir ileti gönderir ve ikame gerçekleşmez.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Komut İkamesi Başlangıç Süreç İkamesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası