Süreç İkamesi
Önceki Kabuk Yorumları Sonraki
Süreç İkamesi
Süreç ikamesi, isimli veri hatları (FIFO'lar) ya da açık dosyaları isimlendirme yöntemi olan /dev/fd yönteminin desteklendiği sistemlerde kullanılır. Yoruma konu olacak sözdizimi aşağıdaki gibidir:
    <(liste)
veya
    >(liste)
liste içindeki süreçler girdi ya da çıktıları bir FIFO ya da /dev/fd içindeki bir dosyaya bağlanarak çalıştırılır. Çalıştırılan komuta, bu dosyanın ismi, açılım sonucunda argüman olarak aktarılır. >(liste) biçemi kullanıldığında, liste için girdi, ilgili dosyaya yazıldığı zaman verilir. <(liste) biçemi kullanıldığında ise, liste nin çıktısı, ilgili dosya okunarak elde edilir. < veya > işareti ile parantez arasında boşluk bırakılmamalıdır. Boşluk bırakılırsa yapı, bir süreç ikamesi değil bir yönlendirme olarak yorumlanacaktır.
Mümkün olduğunca süreç ikamesi; aritmetik yorumlama, parametre ve değişken yorumlaması ve aritmetik yorumlama ile aynı anda uygulanır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Aritmetik Yorumlama Başlangıç Sözcüklere Ayırma
Bir Linux Kitaplığı Sayfası