Tırnak kaldırma
Önceki Kabuk Yorumları Sonraki
Tırnak kaldırma
Yorumlamalar uygulandıktan sonra, yukarıdaki yorumlamaların sonucu olmayan ve tırnak içine alınmamış tüm \, ' ve " karakterleri kaldırılır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Dosyaismi Yorumlaması Başlangıç Yönlendirmeler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası