Yönlendirmeler
Önceki III. Oylum - Temel Kabuk Özellikleri Sonraki
Yönlendirmeler
İçindekiler
1. Girdi Yönlendirmesi
2. Çıktı Yönlendirmesi
3. Yönlendirilmiş Çıktının Eklenmesi
4. Standart Çıktı ve Standart Hatanın Yönlendirmesi
5. Uzun Metinlerin Yönlendirilmesi
6. Dizgelerin Yönlendirilmesi
7. Dosya Tanıtıcılarının Kopyalanması
8. Dosya Tanıtıcıların Taşınması
9. Dosya Tanıtıcılarının Okuma ve Yazma Amacıyla Açılması
Bir komut çalıştırılmadan önce, kabuk tarafından yorumlanacak özel bir yazım şekli kullanılarak girdisi ve çıktısı yönlendirilebilir. Yönlendirme, kabuğun çalıştırma ortamında kullanılmak üzere dosyaların açılması ve kapatılması için de kullanılabilir. Aşağıdaki yönlendirme işleçleri basit bir komutun öncesinde veya sonrasında ya da içinde kullanılabilir. Yönlendirmeler yazıldıkları sırada yani soldan sağa yorumlanır.
Aşağıdaki açıklamalarda, dosya tanıtıcı numara verilmemişse ve yönlendirme işlecinin ilk karakteri < ise yönlendirme standart girdiden (dosya tanım numarası 0), işleç > ise standart çıktıya yapılır (dosya tanım numarası 1).
Aşağıdaki açıklamalarda yönlendirme işlecinin bir sözcükten sonra geldiği durumlarda, aksi belirtilmedikçe, sözcüğe kaşlı ayraç yorumlaması, yaklaşık yorumlaması, parametre yorumlaması, komut ikamesi, aritmetik yorumlama, tırnak kaldırma, sözcüklere ayırma ve dosyaismi yorumlaması uygulanır. Sözcüğün yorumlama sonucu bir sözcükten fazlası ile sonuçlanırsa, Bash bir hata üretir.
Yönlendirmelerin sırası önemlidir. Örneğin,
ls > dizin.liste 2>&1
komutunda standart girdi (dosya tanıtıcı 1) ve standart hata (dosya tanıtıcı 2) birlikte dizin.liste dosyasına yönlendirilirken,
ls 2>&1 > dizin.liste
komutunda standart çıktı dizin.liste dosyasına yönlendirilir, çünkü standart hata, dizin.liste dosyasına yönlendirilmeden önce standart çıktıya kopyalanmıştır.
Bash aşağıda açıklandığı gibi çeşitli dosya isimlerini yönlendirmelerin içinde özel olarak ele alır:
/dev/fd/fd
fd bir tamsayı ise dosya tanıtıcı fd kopyalanır.
/dev/stdin
Dosya tanıtıcı 0 kopyalanır. (Standart girdi)
/dev/stdout
Dosya tanıtıcı 1 kopyalanır. (Standart çıktı)
/dev/stderr
Dosya tanıtıcı 2 kopyalanır. (Standart hata)
/dev/tcp/konak/port
konak geçerli bir konak ismi ya da Internet adresi ise ve port bir tamsayı port numarası ya da servis ismi ise Bash, ilgili sokete bir TCP bağlantısı açmaya çalışır.
/dev/udp/konak/port
konak geçerli bir konak ismi ya da Internet adresi ise ve port bir tamsayı port numarası ya da servis ismi ise Bash, ilgili sokete bir UDP bağlantısı açmaya çalışır.
Bir dosyanın açılması veya oluşturulması sırasında bir hata oluşursa, yönlendirme gerçekleşmez.
9'dan büyük dosya tanıtıcıları kullanılarak yapılan yönlendirmelerde dosya tanıtıcıların kabuğun dahili olarak kullandıkları ile çakışabileceği dikkate alınmalıdır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Tırnak kaldırma Başlangıç Girdi Yönlendirmesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası