III. Oylum - Temel Kabuk Özellikleri
Önceki GNU Bash Başvuru Kılavuzu Sonraki

Temel Kabuk Özellikleri

İçindekiler
1. Kabukta Sözdizimi  -  Girdilerinizin kabuktaki anlamları.
2. Kabuk Komutları  -  Kullanabildiğiniz komutların türleri
3. Kabuk İşlevleri  -  Komutların isme göre gruplanması.
4. Kabuk Parametreleri  -  Özel kabuk değişkenleri.
5. Kabuk Yorumları  -  Bash değişkenleri ve çeşitli yorumlanabilir şeyleri nasıl yorumlar.
6. Yönlendirmeler  -  Girdi ve çıktıların denetlenmesi.
7. Komutların Çalıştırılması  -  Bir komutu çalıştırmak istediğinizde neler olur.
8. Kabuk Betikleri  -  Kabuk komutlarından oluşan dosyaların çalıştırılması.
Bash, Bourne-Again SHell sözcüklerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır. Bourne kabuğu, ilk olarak Stephen Bourne tarafından yazılmış olan geleneksel Unix kabuğudur. Bourne kabuğunun içerdiği tüm yerleşik komutlar Bash'de de bulunmaktadır. Değerleme ve ayrımlama kuralları `standart' Unix kabuğu için posix belirtiminden alınmıştır.
Bu kısımda, kabuk bloklarının kurgulanmasına kısaca değinilmiştir: komutlar, denetim yapıları, kabuk işlevleri, kabuk parametreleri, kabuk açılımları, isimli dosyalarla doğrudan çalışılabilmeyi sağlayan yönlendirmeler ve kabuk komutlarının çalıştırılması.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
II. Oylum - Terimler Başlangıç Kabukta Sözdizimi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası