Komutların Çalıştırılması
Önceki III. Oylum - Temel Kabuk Özellikleri Sonraki
Komutların Çalıştırılması
İçindekiler
1. Basit Komut Yorumlaması  -  Bash basit komutları çalıştırmadan önce ne yapar.
2. Komutun Bulunması ve Çalıştırılması  -  Bash komutları nasıl bulup çalıştırır.
3. Komut Çalıştırma Ortamı  -  Kabuk yerleşiği olmayan komutların çalıştırıldığı ortam.
4. Ortam  -  Bir komuta verilen ortam.
5. Çıkış Durumu  -  Komutlardan dönen durum ve Bash'ın bunu nasıl yorumladığı.
6. Sinyaller  -   Bash veya bir komut çalışırken bir sinyal aldığında neler olur.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Dosya Tanıtıcılarının Okuma ve Yazma Amacıyla Açılması Başlangıç Basit Komut Yorumlaması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası