Çıkış Durumu
Önceki Komutların Çalıştırılması Sonraki
Çıkış Durumu
Kabuğun amaçlarına uygun olarak, sıfır çıkış durumu ile çıkan bir komut başarılıdır. Sıfırdan farklı bir çıkış durumu ise başarısızlık göstergesidir. Böylece sayılardan oluşan hem başarı durumunu hem de başarısızlık nedenlerinin ifade edilebildiği bir yapı sağlanır. Bir komut, numarası N olan bir ölümcül sinyal ile sonlandırılırsa, Bash, çıkış durumu olarak 128+N değerini kullanır.
Bir komut bulunamamışsa, bir çocuk süreç oluşturulur ve bu süreç 127 çıkış durumu ile döner. Bir komut bulunmuş ancak çalıştırılabilir değilse, 126 dönüş durumu döner.
Yönlendirme ya da yorumlama sırasında bir hatadan dolayı komutun çalıştırılması başarısız olursa, sıfırdan büyük bir çıkış durumu döner.
Çıkış durumu, Koşullu Çalıştırma deyimleri ve Komut Listeleri tarafından kullanılır.
Bash yerleşiklerinin de başarı durumunda sıfır ve başarısızlık durumunda sıfırdan farklı bir çıkış durumu ile dönerek, çıkış durumlarnın koşul ve liste yapılarında kullanılabilmesi sağlanmıştır. Tüm yerleşikler yanlış kullanım halinde 2 çıkış durumu ile döner.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Ortam Başlangıç Sinyaller
Bir Linux Kitaplığı Sayfası