Sinyaller
Önceki Komutların Çalıştırılması Sonraki
Sinyaller
Bash etkileşimli ise, bir sinyal kapanının yokluğunda, SIGTERM sinyalini yoksayarken SIGINT sinyalini yakalar ve elde eder (yani wait yerleşiğine kesme uygulanabilir). SIGTERM sinyalinin yoksayılması kill 0 komutu ile bir etkileşimli kabuğun öldürülememesi demektir. Bash bir SIGINT sinyali aldığında, çalışan döngülerden çıkılır. Tüm durumlarda, SIGQUIT sinyalini yoksayar. Eğer iş denetimi etkinse, Bash SIGTTIN, SIGTTOU ve SIGTSTP sinyallerini yoksayar.
Bash tarafından başlatılan yerleşik olmayan komutlar, komutun başlatıldığı kabuğu başlatan kabuktan miras alınan değerleri kullanabilen sinyal yakalayıcılara sahiptir. İş denetimi etkin değilse, eşzamansız komutlar bu miras alınan sinyal yakalayıcılara ek olarak SIGINT ve SIGQUIT sinyallerini de yoksayar. Komut ikamesinin sonucu olarak çalıştırılan komutlar klavyeden verilen SIGTTIN, SIGTTOU ve SIGTSTP iş denetim sinyallerini yoksayar.
Kabuk öntanımlı olarak bir SIGHUP sinyali aldığında çıkar. Çıkmadan önce, bir etkileşimli kabuk altında çalışan ya da durmuş tüm işlere SIGHUP sinyali gönderir. Durmuş işler aldıkları SIGHUP sinyalini uygulayabilmek için önce bir SIGCONT sinyali gönderir. Kabuk bir işe tekrardan bir SIGHUP sinyali göndermemek için ya disown yerleşiğini kullanarak onları iş tablosundan kaldırır ya da disown -h komutunu kullanarak SIGHUP sinyalini bir daha almamasını sağlar.
Eğer huponexit kabuk seçeneği shopt yerleşiği ile etkinleştirilmişse ve bir etkileşimli giriş kabuğu çıkarsa, Bash bütün işlere bir SIGHUP sinyali gönderir.
Bash bir komutun sona ermesini beklerken bir sinyal kapanının çalıştırılması için bir sinyal alırsa, komut işini tamamlayana kadar sinyal kapanı çalıştırılmaz. Bash wait yerleşiği üzerinden bir eşzamansız komut için beklerken bir sinyal kapanının çalıştırılması için bir sinyal alırsa, wait yerleşiği 128 den büyük bir çıkış durumu ile döner ve ardından sinyal kapanı çalıştırılır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Çıkış Durumu Başlangıç Kabuk Betikleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası