Kabuk Betikleri
Önceki III. Oylum - Temel Kabuk Özellikleri Sonraki
Kabuk Betikleri
Bir kabuk betiği kabuk komutlarını içeren bir metin dosyasıdır. Bash çağrılırken böyle bir dosya seçenek olmayan ilk argüman olarak verilmişse ve seçenekler arasında -c ve -s seçenekleri yoksa (Bash'in Çağrılması bölümüne bakın), Bash dosyadan okuduğu komutları çalıştırır ve çıkar. Bu tür bir işlemde kullanılan kabuk etkileşimsiz kabuktur. Kabuk dosyayı önce çalıştırıldığı dizinin içinde arar, bulamazsa $PATH içindeki dizinlere bakar.
Bash bir kabuk betiğini çalıştırırken, özel parametre 0'ı kabuğun ismine değil dosya ismine atar ve diğer konumsal parametreler de varsa argümanlara atanır. Olmayan argümanların konumsal parametreleri kaldırılır.
Bir kabuk betiği, chmod komutu ile çalıştırma biti 1 yapılarak çalıştırılabilir yapılabilir. Bash betiğin içindeki komutları $PATH dizinlerinde arar ve bulduğunda bir altkabuk oluşturup onu orada çalıştırır. Başka bir deyişle, dosyaismi bir çalıştırılabilir kabuk betiği ise
    dosyaismi argumanlar
ile
    bash dosyaismi argumanlar
komutları birbirine eşdeğerdir. Bu altkabuk kendi kendini ilklendirir, yani etkisi, betiği yorumlayan ve komutlarının yerlerini bilen bir kabuktan onun çocuğu olarak yeni bir kabuk çağırmaya benzer. (hash yerleşiği için Bourne Kabuğu Yerleşikleri bölümüne bakınız.)
Unix'in çoğu sürümleri bunu işletim sisteminin komut çalıştırma mekanizmasının bir parçası yapar. Eğer bir betiğin ilk satırı #! çifti ile başlarsa, satırın kalanı dosya içindeki programın yorumlayıcısıdır. Burada Bash, awk, perl ya da betik dosyasının yazıldığı dile ait bir yorumlayıcı belirtebilirsiniz.
Yorumlayıcı için yorumlayıcı satırında yorumlayıcı isminden sonra, ya da betiği çağırırken betik isminden hemen sonra tek bir seçenek belirtilebilir, bu son durumda betiğe verilebilecek diğer argümanlar da ondan sonra verilir. Bash bu eylemi işletim sisteminden birşey beklemeden yerine getirir.
Not
Unix'in bazı eski sürümlerinde yorumlayıcı ismi ve tek seçeneği için toplam 32 karakterlik bir sınırlama vardır.
Bash betikleri çoğunlukla #! /bin/bash satırı ile başlar (Bash'ın /bin içinde bulunduğu varsayımıyla). Bu satır, betik başka bir kabuk altında çalıştırılsa bile betiğin Bash tarafından yorumlanmasını sağlar.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Sinyaller Başlangıç IV. Oylum - Yerleşik Kabuk Komutları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası