IV. Oylum - Yerleşik Kabuk Komutları
Önceki GNU Bash Başvuru Kılavuzu Sonraki

Yerleşik Kabuk Komutları

İçindekiler
1. Bourne Kabuğu Yerleşikleri  -  Bourne Kabuğundan miras alınan yerleşik komutlar.
2. Bash Yerleşik Komutları  -  Bash'e özel yerleşik komutlar.
3. Özel Yerleşikler  -  POSIX tarafından özel olarak sınıflanmış yerleşik komutlar.
Yerleşik komutlar kabuğun kendi içinde bulunur. Bir yerleşik komutun ismi bir basit komutun ilk sözcüğü olarak kullanılmışsa, kabuk başka bir uygulamayı başlatmaksızın komutu doğrudan doğruya çalıştırır. Yerleşik komutlar ayrı uygulamalar olarak çalıştırılmaları halinde sorunlar çıkarabilecek ya da ayrı bir uygulama olarak çalıştırılması imkansız işlevselliği sağlamak için gereklidir.
Bu oylumda Bourne Kabuğundan alıntılanan yerleşikler ile Bash'ın kendisine özgü ya da sonradan eklenmiş yerleşik komutlarından kısaca bahsedilecektir.
Bu oylumda yer verilmemiş yerleşik komutlar başka bölümlerde ele alınmıştır: İş denetimine Bash arayüzü sağlayanlar İş Denetim Yerleşikleri bölümünde, dizin yığını Dizin Yığını Yerleşikleri bölümünde, komut geçmişi Bash Geçmiş Yerleşikleri bölümünde, ve programlanabilir tamamlama Programlanabilir Tamamlama Yerleşikleri bölümünde anlatılmıştır.
Yerleşiklerin çoğu POSIX ya da Bash tarafından eklenmiştir.
Aksi belirtilmedikçe, - ile öncelenmiş seçenekler kabul eden belgelenmiş her yerleşik komut seçeneklerin sonunu işaretlemek için - kabul eder. Örneğin, :, true, false ve test yerleşikleri seçenek kabul etmezler.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Komutların Gruplanması Başlangıç Bourne Kabuğu Yerleşikleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası