Komut Listeleri
Önceki Kabuk Komutları Sonraki
Komut Listeleri
Bir liste; ;, &, &&, veya || karakteri ile ayrılmış ve isteğe bağlı olarak ;, &, veya newline karakterlerinden biri ile sonlandırılmış bir ya da daha fazla sayıdaki boruhattından oluşur.
Bu listelerin işleçleri, && ile || aynı öncelikte ve kendi aralarında aynı öncelikte olan ; ile & işleçlerinden daha önceliklidir.
Komutları ayırmak için kullanılan satırsonu karakterleri bir liste içinde iki nokta üstüste karakterlerinin eşdeğerleri kabul edilir.
Bir komut & denetim işleci ile sonlandırılmışsa, kabuk komutu eşzamanlamaksızın bir altkabukta çalıştırır. Bu artalanda çalışma olarak bilinir. Kabuk, komutun işini bitirmesini beklemez ve 0 (doğru) çıkış durumu ile döner. İş denetimi etkin değilse ve herhangi bir dolaylı yönlendirmenin bulunmaması halinde eşzamanlamasız komutun girdisi /dev/null'daki girdi olur.
; ile ayrılmış komutlar sırayla çalıştırılır ve kabuk her komutun sonlanmasını bekler. Dönüş durumu son komutun çıkış durumudur.
&& ve || denetim işleçleri sırasıyla VE ve VEYA listeleri oluşturur. VE listesinin sözdizimi:
    komut1 && komut2
komut2 sadece ve sadece komut1 sıfır çıkış durumu ile dönmüşse çalıştırılır.
VEYA listesinin sözdizimi
    komut1 || komut2
komut2 sadece ve sadece komut1 sıfırdan farklı bir çıkış durumu ile dönmüşse çalıştırılır.
VE ve VEYA listelerinin çıkış durumu daima son komutun çıkış durumudur.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Boruhatları Başlangıç Birleşik Komutlar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası