Kabuk Komutları
Önceki III. Oylum - Temel Kabuk Özellikleri Sonraki
Kabuk Komutları
İçindekiler
1. Basit Komutlar  -  En çok kullanılan kabuk komutu türü.
2. Boruhatları  -  Çeşitli komutların girdileri ile çıktılarının bağlanması.
3. Komut Listeleri  -  Komutların sırayla çalıştırılması.
4. Birleşik Komutlar
4.1. Döngüler  -  Yinelenen eylemler için kabuk komutları.
4.1.1. until
4.1.2. while
4.1.3. for
4.2. Koşullu Çalıştırma  -  Koşullu olarak çalıştırılan kabuk komutları.
4.2.1. if
4.2.2. case
4.2.3. select
4.2.4. ((…))
4.2.5. [[…]]
4.3. Komutların Gruplanması  -  Komutları gruplama yolları.
4.3.1. () ile gruplama
4.3.2. {} ile gruplama
echo a b c gibi basit bir kabuk komutu, komutun kendisi ile kendisinden sonra gelen ve boşluklarla ayrılmış argümanlardan oluşur.
Basit komutların çeşitli yollarla birarada kullanılmasıyla daha karmaşık kabuk komutları elde edilebilir: bir boruhattı ile birinci basit komutun çıktısı ikinci basit komuta girdi olarak aktarılabilir, bir döngü, bir koşullu ifade ya da başka gruplamalar altında birarada kullanılabilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Betiklerde Açıklamalar Başlangıç Basit Komutlar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası