Birleşik Komutlar
Önceki Kabuk Komutları Sonraki
Birleşik Komutlar
İçindekiler
4.1. Döngüler  -  Yinelenen eylemler için kabuk komutları.
4.1.1. until
4.1.2. while
4.1.3. for
4.2. Koşullu Çalıştırma  -  Koşullu olarak çalıştırılan kabuk komutları.
4.2.1. if
4.2.2. case
4.2.3. select
4.2.4. ((…))
4.2.5. [[…]]
4.3. Komutların Gruplanması  -  Komutları gruplama yolları.
4.3.1. () ile gruplama
4.3.2. {} ile gruplama
Birleşik komutlar kabuk programlama oluşumlarıdır. Her oluşum bir anahtar sözcükle veya denetim işleci başlar ve sonlandırıcı bir anahar sözcük veya işleç ile sonlanır. Bir birleşik komut ile ilişkili bir yönlendirme (bkz, Yönlendirmeler) aksi belirtilmedikçe birleşik komut içindeki tüm komutlara uygulanır.
Bash komutları gruplamak ve onları tek bir birim olarak çalıştırmak için döngüleri, koşullu komutları ve gruplama mekanizmalarını sağlar.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Komut Listeleri Başlangıç Döngüler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası