Komut Çalıştırma Ortamı
Önceki Komutların Çalıştırılması Sonraki
Komut Çalıştırma Ortamı
Kabuğun aşağıdaki özelliklere sağlayan bir çalıştırma ortamı vardır:
 • exec yerleşiğine yapılan yönlendirmelerle değiştirilmiş olarak, çağrı sırasında kabuktan alınan dosyaları açar.
 • Çalışma dizini, cd, pushd veya popd yerleşikleri tarafından geçilen ya da çağrı sırasında kabuktan alınan dizine ayarlanır.
 • Dosya oluşturma kipi maskesi, ya umask ile belirlenen ya da kabuğun kendini başlatan kabuktan aldığı değere ayaranır.
 • Sinyal kapanları trap tarafından belirlenir.
 • Kabuk parametreleri, değişken atamalarına göre veya set ile ya da kabuğun kendini başlatan kabuktan aldığı parametrelere göre ayarlanır.
 • Kabuk işlevlerini çalıştırma sırasında veya kabuğun kendini başlatan kabuktan aldıkları ile tanımlar.
 • Seçenekleri çağrı sırasında (ya öntanımlı olarak ya da komut satırı argümanları olarak) veya set yerleşiği ile belirler.
 • Seçenekleri shopt yerleşiği ile etkinleştirir.
 • Kabuk takma adlarını alias yerleşiğini kullanarak tanımlar (Takma Adlar bölümüne bakınız).
 • çeşitli süreç kimlikleri, bunların artalan işleri dahil (Komut Listeleri bölümüne bakınız), $$ değeri ve $PPID değeri
Bir kabuk işlevi ya da kabuk yerleşiği olmayan bir basit komut çalıştırıldığında, aşağıdaki özellikleri sağlayan ayrı bir çalıştırma ortamında çağrılır. Aksi belirtilmedikçe, değerler kabuktan alınır.
 • kabukların açık dosyaları artı komuta yönlendirilmiş eklemeler ve değişiklikler
 • çalışma dizini
 • dosya oluşturma kipi maskesi
 • ihraç edilmek üzere işaretli kabuk değişkenleri ve işlevler, komut için ihraç edilmiş değişkenler ile ortamda atanmış değişkenler (Ortam bölümüne bakınız)
 • kabuk tarafından yakalanan sinyaller, kabuğun kendini çalıştıran kabuktan alınan değerlere sıfırlanır ve kabuk tarafından yoksayılan sinyaller yoksayılır.
Bu ayrı ortamda çağrılan bir komut kabuğun çalıştırma ortamını etkileyemez.
Komut ikamesi, parantezlerle gruplanmış komutlar ve eşzamansız komutlar mevcut kabuk ortamının bir kopyası olan bir alt-kabuk ortamında başlatılır, fakat kabuk tarafından yakalanan sinyaller kabuğun başlangıç esnasında kendini başlatan kabuktan aldığı değerlere atanır. Bir boruhattının parçası olarak çağrılan yerleşik komutlar ayrıca bir altkabuk ortamında çalıştırılır. Altkabuk ortamında yapılan değişiklikler kabuğun çalıştırma ortamını etkileyemez.
Bir komuttan sonra bir & geliyorsa ve iş denetimi etkin değilse, komut için öntanımlı standart girdi /dev/null, yani boş dosyadır. Aksi takdirde, çağrılan komut, çağrı kabuğunun yönlendirmelerle değiştirilen dosya tanıtıcılarını miras alır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Komutun Bulunması ve Çalıştırılması Başlangıç Ortam
Bir Linux Kitaplığı Sayfası