set Yerleşiği
Önceki Bash Yerleşik Komutları Sonraki
set Yerleşiği
set [--abefhkmnptuvxBCHP] [-o seçenek] [argüman ...]
Seçeneksiz ve argümansız olarak set, tüm kabuk değişkenlerinin ve işlevlerinin isim ve değerlerini yerelin alfabetik sıralamasına göre dizerek, girdi olarak yeniden kullanılabilir biçimde gösterir. Salt-okunur değişkenler sıfırlanamazlar. POSIX kipinde sadece kabuk değişkenleri listelenir.
Seçenekler verildiğinde kabuk özellikleri olarak atanır ya da kaldırılır. Seçenekler belirtildiğinde aşağıdaki anlamlara gelir:
-a
Müteakip komutların ortamına aktarılmak üzere değiştirilen veya oluşturulan işlev ve değişkenleri imler.
-b
Sonlandırılan artalan işlerin durumunu sonraki birincil komut isteminde gösterilmesini yerine anında raporlanmasını sağlar.
-e
Bir until veya while döngüsünden hemen sonra gelen bir komut listesinin bir kısmında, bir if deyiminin sınama parçasında, bir && veya || listesinin bir parçasında hata oluşmadıkça veya komutun dönüş durumu ! kullanarak ters çevrilmedikçe bir basit komut sıfırdan farklı bir çıkış durumu ile çıkarsa anında çıkar. ERR için bir sinyal kapanı belirtilmişse, kabuk çıkmadan önce çalıştırılır.
-f
Dosya ismi üretimini (globbing) iptal eder.
-h
Çalıştırmak için aranan komutları bulur ve yerlerini hatırlar (hash) Bu seçenek öntanımlı olarak etkindir.
-k
Atama deyimleri şeklindeki tüm argümanları komut isminden önce belirtmek yerine ortama yerleştirir.
-m
İş denetimi etkinleştirilir.
-n
Komutları okur ama onları çalıştırmaz; bu bir betiği sözdizimi hatalarına karşı denetlemek için yararlıdır. Bu seçenek etkileşimli kabuklarda yok sayılır.
-o seçenek-ismi
seçenek-ismi olarak aşağıdakilerden biri verildiğinde karşılığı olan seçenekler kullanılmış olur:
allexport
-a seçeneği ile aynıdır.
braceexpand
-B seçeneği ile aynıdır.
emacs
Bir emacs tarzı satır düzenleme arayüzü kullanılır (Komut Satırının Düzenlenmesi bölümüne bakınız).
errexit
-e seçeneği ile aynıdır.
errtrace
-E seçeneği ile aynıdır.
functrace
-T seçeneği ile aynıdır.
hashall
-h seçeneği ile aynıdır.
histexpand
-H seçeneği ile aynıdır.
history
Bash'in Geçmişsel Yetenekleri bölümünde anlatıldığı gibi komut geçmişini etkinleştirir. Bu seçenek etkileşimli kabuklarda öntanımlı olarak etkindir.
ignoreeof
Bir etkileşimli kabuk dosyasonu (EOF) karakterine rastlanınca çıkmaz.
keyword
-k seçeneği ile aynıdır.
monitor
-m seçeneği ile aynıdır.
noclobber
-C seçeneği ile aynıdır.
noexec
-n seçeneği ile aynıdır.
noglob
-f seçeneği ile aynıdır.
nolog
Yoksayılır.
notify
-b seçeneği ile aynıdır.
nounset
-u seçeneği ile aynıdır.
onecmd
-t seçeneği ile aynıdır.
physical
-P seçeneği ile aynıdır.
pipefail
Etkinse bir boruhattının dönüş değeri ya sıfırdan farklı bir durumla çıkan son (en sağdaki) komutun değeridir ya da boruhattındaki tüm komutlar başarılıysa sıfırdır. Bu seçenek öntanımlı olarak etkin değildir.
posix
Standart uyumu için POSIX standardındakinden farklı öntanımlı işlemde Bash davranışını değiştirir (Bash POSIX Kipi bölümüne bakınız). Bu, Bash'ın standarda tam uyumunu sağlamak maksadıyla yapılmıştır.
privileged
-p seçeneği ile aynıdır.
verbose
-v seçeneği ile aynıdır.
vi
Bir vi tarzı satır düzenleme arayüzü kullanılır.
xtrace
-x seçeneği ile aynıdır.
-p
Ayrıcalıklı kipi etkinleştirir. Bu kipte, $BASH_ENV ve $ENV dosyaları işlenmez, kabuk işlevleri ortamdan miras alınmaz ve SHELLOPTS değişkeni ortamda görünüyorsa yoksayılır. Kabuk, gerçek kullanıcı (grup) kimliği ile aynı olmayan etkin kullanıcı (grup) kimliği ile başlatılmışsa ve -p seçeneği verilmemişse, bu eylemler alınır ve etkin kullanıcı (grup) kimliği, gerçek kullanıcı (grup) kimliğine ayarlanır. Başlatırken -p seçeneği verilmişse, etkin kullanıcı (grup) kimliği sıfırlanmaz. Bu seçeneğin kapatılması etkin kullanıcı ve grup kimliklerinin gerçek kullanıcı ve grup kimliklerine ayarlanmasına sebep olur.
-t
Tek bir komutu okuyup çalıştırdıktan sonra çıkar.
-u
Parametre yorumlaması uygulanırken bir hata sonucu değişkenlerin kaldırılmasına benzer bir davranış gösterir. Standart hataya bir hata iletisi yazılır ve etkileşimsiz kabuk çıkar.
-v
Kabuk girdi satırlarını okundu olarak basar.
-x
Basit komutların, forkomutlarının, case komutlarının, select komutlarının ve aritmetik for komutlarının ve bunların argümanlarının veya ilişkili sözcük listelerinin yorumlandıktan sonra ve çalıştırılmadan önce izleme listesini basar. PS4 değişkeninin değeri yorumlanır ve sonuçlanan değer komuttan ve komutun yorumlanan argümanlarından önce basılır.
-B
Kabuk kaşlı ayraç yorumlaması uygular. Bu seçenek öntanımlı olarak etkindir.
-C
Çıktının > kullanılarak yönlendirilmesini ve <> kullanılarak mevcut dosyaların üzerine yazılmasını engeller.
-E
Etkinse ERR üstündeki bir tuzak kabuk işlevlerince miras alınır, komut ikameleri ve komutlar bir alt kabuk ortamında çalıştırılır. ERR tuzağı normalde böyle durumlarda miras alınmaz.
-H
! tarzı geçmiş ikamesini etkinleştirir. Bu seçenek etkileşimli kabuklarda öntanımlı olarak etkindir.
-P
Verildiğinde, örneğin çalışılan dizini değiştirmek için cd gibi bir komut uygulandığında, sembolik bağları izlemez. Yerine fiziksel dizin kullanılır. Öntanımlı olarak, çalışılan dizini değiştiren komutlar uygulandığında, Bash mantıksal dizin zincirlerini izler.
Örneğin, /usr/sys dizini /usr/local/sys dizinine bir sembolik bağ ise:
$ cd /usr/sys; echo $PWD
/usr/sys
$ cd ..; pwd
/usr
set -P verilirse:
$ cd /usr/sys; echo $PWD
/usr/local/sys
$ cd ..; pwd
/usr/local
-T
Etkinse DEBUG ve RETURN üstündeki bir tuzak kabuk işlevlerince miras alınır, komut ikameleri ve komutlar bir alt kabuk ortamında çalıştırılır. DEBUG ve RETURN tuzakları normalde böyle durumlarda miras alınmaz.
--
Bu seçenekten sonra bir argüman verilmezse konumsal parametreler kaldırılır. Aksi takdirde, konumsal parametreler bazıları - ile başlasa bile argümanlara ayarlanır.
-
Seçeneklerin sonunu belirtir. Kalan tüm argümanlar konumsal parametrelere ayarlanır. -x ve -v seçenekleri kapatılır. Argüman yoksa konumsal parametreler değişmeden kalır.
Seçeneklerdeki - işaretleri yerine + kullanıldığında bu seçenekler kapatılır. Ayrıca, seçenekler kabuğun çağrılması sırasında da kullanılabilir. Seçeneklerin mevcut listesi $- içinde bulunabilir.
Kalan N argüman konumsal parametrelerdir ve $1, $2, ... $N şeklinde atanır. Özel parametre # ise N'e ayarlanır.
Geçersiz seçenek verilmediği sürece dönüş durumu daima sıfırdır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
read Yerleşiği Başlangıç shopt Yerleşiği
Bir Linux Kitaplığı Sayfası