Bash'in Geçmişsel Yetenekleri
Önceki IX. Oylum - Geçmişin Etkileşimli Kullanımı Sonraki
Bash'in Geçmişsel Yetenekleri
set yerleşiğini -o history seçeneği ile çalıştırıp geçmişi etkinleştirdiğinizde, kabuk önceden kullandığınız komutların bir listesi olan komut geçmişine erişim sağlar. HISTSIZE kabuk değişkeninin değeri geçmiş listesindeki kayıtların sayısı olarak kullanılır. Daima son $HISTSIZE komut (öntanımlı 500) saklanır. Kabuk her komutu, HISTIGNORE ve HISTCONTROL kabuk değişkenlerinin değerlerine bağlı olarak geçmiş yorumlaması uyguladıktan sonra, parametre ve değişken yorumlamalarını uygulamadan önce geçmiş listesine alır.
Kabuk başlatıldığında HISTFILE değişkeninde ismi kayıtlı olan dosyadan (öntanımlı değeri ~/.bash_history) geçmişi ilklendirir. Bu dosyanın satır sayısı HISTFILESIZE değişkenindeki değerden fazla ise, dosya boyutu fazlalıklar atılarak ayarlanır. Bir etkileşimli kabuk çıkarken geçmiş listesindeki son $HISTSIZE komutu $HISTFILE isimli dosyaya kopyalar. histappend kabuk seçeneği etkinse geçmiş listesindeki komutlar dosyaya eklenir, değilse dosyanın üzerine yazılır. HISTFILE atanmamışsa veya geçmiş dosyası yazılabilir değilse geçmiş kaydedilmez. Geçmiş kaydedildikten sonra, geçmiş dosyası $HISTFILESIZE satırdan fazla satır içeriyorsa fazla satırlar dosyadan kaldırılır. $HISTFILESIZE atanmamışsa fazla satırlar kaldırılmaz.
HISTTIMEFORMAT atanmışsa her geçmiş girdisi ile ilgili zaman damgası bilgisi geçmiş dosyasına yazılır.
fc yerleşik komutu ile geçmiş listesi, listelenebilir, düzenlenebilir ve listenin bir bölümü yeniden çalıştırılabilir. history yerleşik komutu ile geçmiş listesini görebilir, değiştirebilir ve geçmiş dosyasını değiştirebilirsiniz. Komut satırı düzenlemesi yaparken, geçmiş listesine erişim sağlayan her düzenleme kipinde arama komutları kullanılabilir (Geçmişi Yöneten Komutlar bölümüne bakınız).
Kabuk, geçmiş listesinde kayıtlı komutların üzerinde denetime izin verir. HISTCONTROL ve HISTIGNORE değişkenleri kabuğun, girilen komutların belli bir bölümünün kaydedilmesini sağlamakta kullanılabilir. cmdhist kabuk seçeneği etkinse, bir çok satırlı komut, sözdizimsel doğruluğun korunmasını sağlayacak yerlerine ; işaretleri yerleştirilerek bütün satırları tek geçmiş girdisi olarak kaydedilmeye çalışılır. lithist kabul seçeneği etkinse, bir çok satırlı komut, ; işaretleri yerine kendi içindeki satırsonu karakterleri ile kaydedilir. Bu seçenekleri etkinleştirmek için shopt yerleşik komutu kullanılır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
IX. Oylum - Geçmişin Etkileşimli Kullanımı Başlangıç Bash Geçmiş Yerleşikleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası