Fc Yerleşiği
Önceki Bash Geçmiş Yerleşikleri Sonraki
Fc Yerleşiği
fc [-e düzenleyici-ismi] [-nlr] [ilk] [son]
fc -s [eski=yeni] [komut]
Komutun ismi düzeltme komutu anlamına gelen Fix Command sözcüklerinin baş harflerinden türetilmiştir. İlk sözdiziminde, geçmiş listesinin ilk ve son kayıtları arasındaki komutlar seçilebilir. ilk ve son birer dizge olarak belirtilebileceği gibi birer sayı da olabilir. Dizgelerle komutların kendileri, numaralarla ise kaydın listedeki sıra numarası belirtilir. Değer negatif bir sayı ise sayma son komuttan eskiye doğrudur. son verilmezse, ilk'e eşitlenir. ilk verilmezse, listelemek için -16 kabul edilir ve düzenlemek için sondan bir önceki komut seçilir. -l seçeneği verilmişse, komutlar standart çıktıya listelenir. -n seçeneği de verilirse, listleme sırasında satır numaraları gösterilmez. -r seçeneği ile birlikte, listelemenin ters sıralamayla yapılmasını sağlar. -l seçeneği verilmezse, seçilen aralıktaki komutlar düzenleyici-ismi ile verilen metin düzenleyicide gösterilir. düzenleyici-ismi verilmemişse, ${FCEDIT:-${EDITOR:-vi}} değişken yorumlaması kullanılır. Bu yorumlama sonucunda önce etkin bir FCEDIT değişkeninin varlığına bakılır, yoksa EDITOR değişkenine bakılır, o da yoksa vi çalıştırılır. Düzenleme bittiğinde düzenlenen komutlar standart çıktıya yansıtılır ve çalıştırılır.
İkinci sözdiziminde, komut'un içinde eski'lerin yerine yeni'ler yerleştirilerek komut tekrar çalıştırılır.
fc komutu yerine kullanılabilecek en faydalı takma ad r='fc -s' olurdu. Örneğin sadece r yazarak son komutu tekrar çalıştırabilirsiniz, ya da r cc yazarak cc ile başlayan son komutu tekrar çalıştırabilirsiniz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Bash Geçmiş Yerleşikleri Başlangıç History Yerleşiği
Bir Linux Kitaplığı Sayfası