History Yerleşiği
Önceki Bash Geçmiş Yerleşikleri Sonraki
History Yerleşiği
history [-n]
history [-c]
history -d konum
history [-anrw] [dosyaismi]
history -ps argüman
Seçeneksiz kullanıldığında geçmiş listesini satır numaraları ile gösterir. Değişiklik yapılmış satırlarda numaralardan önce bir * vardır. argüman olarak bir sayı verildiğinde, son argüman sayıda komut listelenir. HISTTIMEFORMAT kabuk değişkeni tanımlanmış ve null değilse gösterilen her geçmiş girdisi ile ilişkili zaman damgasını gösterecek strftime için biçim dizgesi olarak kullanılır. Biçimli zaman damgası ile geçmiş satırı arasına birşey basılmaz.
Seçeneklerin anlamları:
-c
Geçmiş listesini temizler. Geçmiş listesini toptan değiştirmek için bu seçenek diğer seçeneklerle birlikte kullanılabilir.
-d konum
Satır numarası konum olan geçmiş girdisini siler. konum silinecek satırın geçmiş listesinde gösterilen numarası olmalıdır.
-a
Bash oturumunun başlangıcından itibaren girilen geçmiş satırları geçmiş dosyasına eklenir.
-n
Geçmiş dosyasından henüz okunmamış olan geçmiş satırları, Bash oturumunun başlangıcından beri oluşan geçmiş listesine eklenir.
-r
Geçmiş dosyası okunur ve içeriği geçmiş listesine eklenir.
-w
Geçmiş listesini geçmiş dosyasına yazar.
-p
argümanlar üzerinde geçmiş yorumlaması uygular ve sonuçları standart çıktıda gösterir. Sonuçlar geçmiş listesinde saklanmaz.
-s
argümanlar geçmiş listesinin sonuna tek girdi olarak eklenir.
-w, -r, -a veya -n seçenekleri ile verilen dosyaismi, geçmiş dosyası olarak kullanılır. dosyaismi verilmezse, HISTFILE değişkenindeki değer kullanılır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Fc Yerleşiği Başlangıç Geçmiş Yorumlaması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası