Geçmiş Yorumlaması
Önceki IX. Oylum - Geçmişin Etkileşimli Kullanımı Sonraki
Geçmiş Yorumlaması
İçindekiler
1. Eylem Belirticiler  -  Kullanılacak geçmiş satırı nasıl belirtilir.
2. Sözcük Belirticiler  -  Yararlı sözcükler nasıl belirtilir.
3. Değiştiriciler  -  Yorumlama sonuçlarının değiştirilmesi.
Geçmiş kütüphanesi, csh tarafından kullanılana benzer bir geçmiş yorumlaması özelliğine sahiptir. Bu kısımda geçmiş bilgilerinin yönetiminde kullanılan sözdizimi açıklanacaktır.
Geçmiş yorumlaması geçmiş listesindeki girdilerin standart girdiye aktarılmasıyla, komutların tekrarlanabilmesini, önceki komutların girdi satırına alınıp değiştirilerek tekrar kullanımını veya önceki komutlarda yapılan hataların düzeltilmesini kolaylaştırır.
Geçmiş yorumlaması iki bölümde ele alınabilir. İlki, yorumlama sırasında geçmiş listesindeki hangi satırın kullanılacağının saptanması, ikincisi de alıntılamak için satırın bazı parçalarının seçilmesidir. Geçmişten seçilen satıra eylem ve satırdan seçilen parçalara da sözcükler denir. Seçilen sözcükleri yönetmek için çeşitli değiştiriciler bulunur. Bash'in bazı sözcükleri tırnak içine alarak tek sözcük haline getirmesine benzer bir yolla satır sözcüklere ayrılır. Geçmiş yorumlaması, geçmiş yorumlama karakteri adı verilen bir karakterinin varlığı ile anlaşılır. Bu karakter öntanımlı olarak!'dir. Geçmiş yorumlama karakteri sadece \ ve ' karakterleri ile öncelenebilir.
shopt yerleşiği ile etkinleştirilen kabuk seçeneklerinden bazıları geçmiş yorumlamasının davranışlarını değiştirmekte kullanılabilir. histverify kabuk seçeneği etkinleştirildiğinde, Readline kullanılıyorsa geçmiş yorumlaması doğrudan kabuk çözümleyicisine aktarılmaz. Yorumlanan satır, değişiklik yapılabilsin diye önce Readline düzenleme tamponuna yüklenir. histreedit kabuk seçeneği etkinleştirildiğinde, Readline kullanılıyorsa başarısız olmuş bir geçmiş yorumlaması düzeltilebilmesi için Readline düzenleme tamponuna tekrar yüklenir. history yerleşik komutunun -p seçeneği, uygulanmadan önce geçmiş yorumlamasının ne yapacağını görmek için, -s seçeneği de komutların çalıştırılmaksızın geçmiş listesinin sonuna eklenmesinde kullanılabilir, böylece ilerde bu komutların geçmiş listesinden yeniden çağrılması mümkün olabilir. Bu, Readline ile bağlantılı olarak oldukça kullanışlıdır.
histchars kabuk değişkeni ile kabuk, çeşitli karakterlerin geçmiş yorumlama mekanizması tarafından kullanılmasına izin verir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
History Yerleşiği Başlangıç Eylem Belirticiler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası