Değiştiriciler
Önceki Geçmiş Yorumlaması Sonraki
Değiştiriciler
İsteğe bağlı olarak sözcük belirticiden sonra, herbiri bir : ile öncelenerek aşağıdaki değiştiricilerden bir veya birkaçını ekleyebilirsiniz.
h
Bir dosya yolundan son dizini kaldırır. Örneğin, cd /home/nilgun/belgeler komutundan sonra cd !$:h yazarsanız /home/nilgun dizinine geçilir.
t
Bir dosya yolundan geriye son dizin kalacak şekilde baştakileri kaldırır. Yukardaki örneğe devamla cd !$:t yazarsanız cd nilgun'e karşılık olur ki, "böyle bir dosya ya da dizin yok" iletisi alınabilir.
r
.sonek şeklindeki bir soneki kaldırır, sadece esas dosya ismi (basename) kalır.
e
sonek hariç herşeyi kaldırır.
p
Son komutu basar ama çalıştırmaz. Örnek: !:p
q
Yerini aldığı sözcükleri, gerekirse önceleyerek, tırnak içine alır,
x
q gibidir ancak sözcüklerin arasındaki boşlukları, sekmeleri ve satırsonlarını koruyarak sözcükleri tek tek tırnak içine alır.
s/eski/yeni/
Eylem satırındaki ilk eski'nin yerine yeni'yi koyar (ikame). / yerine herhangi bir ayraç kullanılabilir. eski ile yeni arasındaki ayraç bir tek tersbölü ile tırnaklanabilir. yeni içinde & varsa eski ile değiştirilir. Bir tek tersbölü & karakterini önceleyecektir. Girdi satırındaki son karakter olduğunda son ayraç isteğe bağlıdır.
&
Önceki ikameyi tekrarlar.
g
a
Değişikliklerin eylem satırının tümü özerinde uygulanmasını sağlar. s ile birleşik olarak gs/eski/yeni/'deki gibi veya & ile birleşik kullanılır.
G
Olaydaki her sözcüğe izleyen s değiştiricisini bir kere uygular.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Sözcük Belirticiler Başlangıç X. Oylum - Bash Kurulumu
Bir Linux Kitaplığı Sayfası