X. Oylum - Bash Kurulumu
Önceki GNU Bash Başvuru Kılavuzu Sonraki

Bash Kurulumu

İçindekiler
1. Temel Kurulum  -  Kurulum talimatları.
2. Derleyiciler ve Seçenekler  -  Çeşitli sistemlerde özel seçenekler nasıl kullanılır.
3. Çoklu Mimariler için Derleme  -   Aynı kaynak ağacından birden fazla sistem için Bash nasıl derlenir.
4. Kurulum İsimleri  -   Kurulum sırasında kullanılmak üzere farklı dosya yolları nasıl belirtilir.
5. Sistem Türünün Belirtilmesi  -  Belli bir sistem için Bash nasıl yapılandırılır.
6. Öntanımlıların Paylaşımı  -   GNU uygulamaları arasında öntanımlı yapılandırma değerleri nasıl paylaşılır.
7. İşlem Denetimi  -  Yapılandırma programının komut satırı seçenekleri.
8. İsteğe Bağlı Özellikler  -   Bash derlenirken isteğe bağlı özellikler nasıl etkinleştirilir veya kaldırılır.
Bu oylumda desteklendiği platformlarda Bash kurulumu için temel talimatlar bulunmaktadır. Dağıtım, GNU işletim sistemlerini, Unix'in hemen her sürümünü, BeOS ve Interix gibi çeşitli Unix olmayan sistemleri destekler. MS-DOS, OS/2, Windows platformları için başka bağımsız dağıtımlar da vardır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Değiştiriciler Başlangıç Temel Kurulum
Bir Linux Kitaplığı Sayfası