İsteğe Bağlı Özellikler
Önceki X. Oylum - Bash Kurulumu Sonraki
İsteğe Bağlı Özellikler
Bash configure betiği, Bash'in isteğe bağlı özellik'lerinin belirtilebildiği --enable-özellik seçeneklerine sahiptir. Bundan başka bash-malloc veya purify gibi bazı paket'lerin belirtilebildiği --with-paket seçenekleri, öntanımlı kullanılan paketlerin kullanılmamasını sağlayan --without-paket seçenekleri, öntanımlı olarak var olan bazı özellik'lerinin kaldırılmasını sağlayan --disable-özellik seçenekleri vardır.
Aşağıda --enable- ve --with- ile başlayan Bash seçeneklerinin bir listesini bulacaksınız:
--with-afs
Transarc'ın Andrew Dosya Sistemini (Andrew File System) kullanıyorsanız atayın.
--with-bash-malloc
lib/malloc dizinindeki malloc'un Bash sürümü kullanılır. Bu GNU libc malloc ile aynı değildir. Daha eski olan 4.2 BSD malloc'dan türetilmiş bir sürümdür. Bu malloc çok hızlı ama her bellek ayırmada belleğin birazını işe yaramaz hale getiren bir sürümdür. Bu seçenek öntanımlı olarak etkindir. NOTES dosyasında bu seçeneğin kapatılması gereken sistemler listelenmiştir ve configure bu sistemler üzerinde otomatik olarak bu seçeneği iptal eder.
--with-curses
termcap kütüphanesi yerine curses kütüphanesi kullanılır. Eğer sisteminizdeki termcap veritabanı yetersiz ya da yoksa bu seçenek kullanılmalıdır.
--with-gnu-malloc
--with-bash-malloc ile eşanlamlıdır.
--with-installed-readline[=ÖNEK]
Bu seçeneği lib/readline'daki sürümü yerine Readline'ın makinanızda bulunan sürümü ile Bash'i ilintilemek için kullanın. Bu seçenek sadece Readline 5.0 ve sonraki sürümleri ile çalışır. ÖNEK yes olarak verilmişse ya da hiç verilmemişse ve Readline, sistemin standart include ve lib dizinlerinde bulunmuyorsa configure betiği make'in prefix değişkeninde tanımlı dizinin altdizinleri olarak atanmış includedir ve libdir değişkenlerinin değerlerini kullanır. ÖNEK no ise, Bash lib/readline'daki sürüm ile ilintilenir. ÖNEK için başka bir değer verilmişse, configure bu değeri bir dizin yolu olarak ele alır ve Readline'ın kurulu sürümünü bu dizinin alt dizinlerinde arar (başlık dosyaları için ÖNEK/include ve kütüphane dosyaları için ÖNEK/lib dizinleri).
--with-purify
Rational Software'in Purify bellek ayırma denetleyicisini kullanmak içindir.
--enable-minimal-config
Tarihsel Bourne kabuğuna çok yakın, en az özellik içeren bir kabuk üretir.
--enable- ile başlayan seçenekler, Bash'in çalışma anında özelliklerini değiştirmek yerine derleme ve ilintileme ile kurulurken uygun özelliklerde olmasını sağlamak içindir.
--enable-largefile
İşletim sistemi büyük dosyalara erişen programların derlenebilmesi için özel derleyici seçenekleri gerektiriyorsa, büyük dosya desteğini etkinleştirir. İşletim sistemi büyük dosya desteğine sahipse bu özellik öntanımlı olarak etkindir.
--enable-profiling
gprof tarafından işlenen profil bilgilerini üreten bir Bash çalıştırılabilirinin derlenmesini sağlar.
--enable-static-link
gcc kullanılıyorsa, Bash'in statik olarak ilintilenmesini sağlar. Bu seçenek root kullanıcısının kabuğu olarak kullanılacak bir sürüm derlemek için kullanılmalıdır.
minimal-config seçeneği aşağıdaki seçeneklerin tamamını iptal etmek için kullanılabilir. Ancak minimal-config seçeneği ilk seçenek olmalıdır. Bundan sonra aşağıdaki seçeneklerden istenenler enable-özellik seçeneği ile tek tek belirtilebilir.
İşletim sisteminin gerekli desteği sağlamaması dışında, disabled-builtins ve xpg-echo-default seçenekleri hariç aşağıdaki seçeneklerin tümü öntanımlı olarak etkinleştirilir.
--enable-alias
alias ve unalias yerleşikleri dahil takma ad yorumlamasına izin verilir.
--enable-arith-for-command
C dilinin for deyimi gibi davranan başka bir for komutu için destek içerir.
--enable-array-variables
Tek boyutlu dizi kabuk değişkenleri için destek içerir.
--enable-bang-history
csh tarzı geçmiş yorumlaması için destek içerir.
--enable-brace-expansion
csh tarzı kaşlı parantez yorumlaması için destek içerir. ( b{a,b}c ==> bac bbc ).
--enable-command-timing
time sözcüğünün anahtar sözcük olması ve time ile başlayan boruhatları için zamanlama istatistiklerinin gösterilmesi desteğini içerir.
--enable-cond-command
[[ koşullu komutu için destek içerir.
--enable-cond-regexp
=~ iki terimlisinin [[ koşullu komutunda kullanımıyla POSIX düzenli ifadelerini kullanarak eşleşme bulmaya destek verir.
--enable-debugger
Bash hata ayıklayıcı (ayrı dağıtılır) için destek içerir.
--enable-directory-stack
csh tarzı dizin yığını ile pushd, popd, ve dirs yerleşikleri için destek içerir.
--enable-disabled-builtins
Bir xxx yerleşiği enable -n xxx komutu ile iptal edilmiş bile olsa builtin xxx yerleşiği ile çalıştırılabilmesine izin verilir.
--enable-dparen-arithmetic
((...)) komutu için destek içerir.
--enable-extended-glob
Kalıp Eşleme özellikleri için destek içerir.
--enable-help-builtin
Kabuk yerleşikleri ve değişkenleri hakkında yardım almak için kullanılan help yerleşiği için destek içerir.
--enable-history
history ve fc yerleşikleri için destek içerir.
--enable-job-control
İşletim sistem destekliyorsa İş Denetimi özelliklerini etkinleştirir.
--enable-multibyte
İşletim sistem destekliyorsa çokbaytlı karakterlere desteği etkinleştirir.
--enable-net-redirections
Yönlendirmelerde kullanıldığında /dev/tcp/konak/port ve /dev/udp/konak/port biçemindeki dosyalara erişimi etkinleştirir.
--enable-process-substitution
İşletim sistemi gerekli desteği sağlıyorsa süreç ikamesini etkinleştirir.
--enable-progcomp
Programlanabilir tamamlama oluşumlarını etkinleştirir. Readline etkin değilse bu seçenek etkisizdir.
--enable-prompt-string-decoding
$PS1, $PS2, $PS3 ve $PS4 komut istemi dizgelerinde tersbölü öncelemeli karakterlerin yorumlanmasını etkinleştirir. Daha ayrıntılı bilgi için Komut İsteminin Kontrol Edilmesi bölümüne bakınız.
--enable-readline
Readline kütüphanesinin Bash sürümü ile Komut Satırının Düzenlenmesi ve geçmiş desteğini etkinleştirir.
--enable-restricted
Sınırlı Kabuk için destek içerir. Bu seçenek etkin olduğunda, Bash rbash olarak çağrıldığında sınırlı kipe girer.
--enable-select
Basit menülerin oluşturulmasına imkan veren select komutuna destek içerir.
--enable-separate-helpfiles
help yerleşiği tarafından gösterilen belgeleme için metni dahili olarak saklamak yerine harici dosyalar kullanılır.
--enable-single-help-strings
help yerleşiği tarafından gösterilen metin her yardım konusu için ayrı bir dizge olarak saklanır. Bu metnin farklı dillere tercümesini mümkün kılar. Eğer derleyiciniz çok uzun dizge sabitlerle çalışamıyorsa bu seçeneği etkinleştirmemelisiniz.
--enable-strict-posix-default
Bazh'i öntanımlı olarak POSIX uyumlu yapar (bkz, Bash POSIX Kipi).
--enable-usg-echo-default
--enable-xpg-echo-default ile eşanlamlıdır.
--enable-xpg-echo-default
echo yerleşiğinin -e seçeneğini gerektirmeksizin tersbölü öncelemeli karakterleri yorumlamasını öntanımlı olarak etkinleştirir. Bu seçenek echo yerleşiğinin Tek Unix Belirtimi, sürüm 3'te belirtilen sürüme daha benzer davranmasını sağlayan xpg_echo kabuk seçeneğini öntanımlı etkin yapar.
config-top.h dosyası configure tarafından belirtilemeyen seçenekler için C önişlemcisinin #define deyimlerini içerir. Bunların bazıları değiştirilebilir anlamında almayın, yaparsanız, sonuçlarına katlanırsınız. Etkisini anlamak için her tanım ile ilişkili açıklamaları okuyun.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İşlem Denetimi Başlangıç Ek A. Hataları Raporlama
Bir Linux Kitaplığı Sayfası