Sınırlı Kabuk
Önceki VI. Oylum - Bash'in Özellikleri Sonraki
Sınırlı Kabuk
Bash rbash ile başlatılırsa ya da çağrı sırasında --restricted veya -r seçeneği verilirse, kabuk sınırlı duruma gelir. Bir sınırlı kabuk, standart kabuktan daha kontrollü bir ortam sağlamak için kullanılır. Bir sınırlı kabuk aşağıdaki yasaklar (belirtilse de uygulanmazlar) dışında bash'e özdeş davranır:
 • cd yerleşiği ile dizin değiştirmek.
 • SHELL, PATH, ENV veya BASH_ENV değişkenlerini kaldırmak ya da değer atamak.
 • / içeren komut isimleri yazmak.
 • . yerleşiğine bir argüman olarak / içeren bir dosya ismi belirtmek.
 • hash yerleşiğine -p seçeneğinin argümanı olarak / içeren bir dosya ismi belirtmek.
 • Başlangıçta kabuk ortamından işlev tanımlarını alıntılamak.
 • Başlangıçta kabuk ortamındaki SHELLOPTS değişkeninin değerini çözümlemek.
 • Çıktıyı >, >|, <>, >&, &> ve >> yönlendirme işleçleri ile yönlendirmek.
 • exec yerleşiğini kullanarak kabuğu başka bir komutla değiştirmek.
 • enable yerleşiğinin -f ve -d seçenekleri ile yerleşik komutları eklemek ya da silmek.
 • Etkisiz olan kabuk yerleşiklerini enable yerleşiği ile etkinleştirmek.
 • command yerleşiğini -p seçeneği ile çalıştırmak.
 • set+r veya set+o restricted komutları ile sınırlı kipi kapatmak.
Bu sınırlamalar başlangıç dosyalarından herhangi biri okunur okunmaz etkin olur.
Bir komut kabuk betiği olarak varsa çalıştırılır, rbash bir kabuk betiğini çalıştırmak üzere kabuğu çatalladığında sınırlamaları kapatır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Komut İsteminin Kontrol Edilmesi Başlangıç Bash POSIX Kipi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası