Komut İsteminin Kontrol Edilmesi
Önceki VI. Oylum - Bash'in Özellikleri Sonraki
Komut İsteminin Kontrol Edilmesi
PROMPT_COMMAND değişkeninin değeri Bash birincil komut istemini basmadan hemen önce saptanır. PROMPT_COMMAND atanmış ve boş olmayan bir değere sahipse, bu değeri, komut satırında yazıldığı gibi çalıştırılır.
Komut istemi değişkenlerinde görünen özel karakterler:
\a
Sesli uyarı (bell) karakteri.
\d
Tarih, İng. olarak "Günismi Ayismi AyınGünü" biçemindedir (örn, "Thu Apr 24").
\D{biçim}
biçim strftime(3)'a aktarılır ve sonuç istem dizgesine yerleştirilir; biçim boş ise sonuç yerele özel zaman gösteriminde olacaktır. biçim boş bile olsa kaşlı ayraçlar gereklidir.
\e
Önceleme (esc) karakteri.
\h
İlk . ya kadar, konak ismi.
\H
Tam konak ismi.
\j
Kabuk tarafından o an yönetilmekte olan işlerin sayısı.
\l
Kabuğun uçbirim aygıtının dosya ismi (örn, /dev/tty2 için tty2).
\n
Satırsonu (LF) karakteri.
\r
Satırbaşı (CR) karakteri.
\s
Kabuğun ismi ya da başka bir deyişle $0'ın değeri (son / den sonraki kısım).
\t
24 saatlik gösterimle SS:MM:ss biçeminde saat.
\T
12 saatlik gösterimle SS:MM:ss biçeminde saat.
\@
12 saatlik gösterimle öö/ös biçeminde saat.
\A
24 saatlik gösterimle SS:MM biçeminde saat.
\u
O anki kullanıcının kullanıcı ismi.
\v
Bash'in sürümü (örn, 2.00)
\V
Bash'in "dağıtım.sürüm.yamaseviyesi" olarak sürümü (örn, 2.05.9)
\w
O anki dizin; $HOME kısaltılmış olarak ~ ile gösterilir.
\W
$PWD değişkenindeki dizinin son / dan sonraki kısmı; $HOME kısaltılmış olarak ~ ile gösterilir.
\!
Bu komutun geçmiş numarası.
\#
Bu komutun komut numarası.
\$
Etkin kullanıcı kimliği 0 ise #, değilse $.
\nnn
Sekizlik ASCII değeri nnn olan karakter.
\\
Tersbölü.
\[
Basılamayan karakterler dizisi başlatır. Bu, komut istemine bir uçbirim denetim dizgesi girmek için yararlıdır.
\]
Basılamayan karakterler dizisini sonlandırır. (Örneğin PS1=$'\[\\033[1;31m\]\\w$ ' kırmızı renkte bir komut satırı ayarlar)
Komut numarası ile geçmiş numarası farklı kavramlardır: Bir komutun geçmiş numarası onun geçmiş listesindeki konumudur (Bash'in Geçmişsel Yetenekleri bölümüne bakınız). Komut numarası ise o anki kabuk oturumunun başlangıcından itibaren çalıştırılan komut sayısıdır.
Dizgenin kodu çözüldükten sonra promptvars kabuk seçeneğinin değerine konu, parametre yorumlaması, komut ikamesi, aritmetik yorumlama ve tırnak kaldırma uygulanır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Pushd Yerleşiği Başlangıç Sınırlı Kabuk
Bir Linux Kitaplığı Sayfası