Pushd Yerleşiği
Önceki Dizin Yığını Yerleşikleri Sonraki
Pushd Yerleşiği
pushd [dizin | +N | -N] [-n]
İçinde bulunulan dizini dizin yığınının tepesine kaydettikten sonra belirtilen dizin'e geçilir. Argümansız kullanıldığında yığının tepesindeki iki dizin yer değiştirir.
+N
Seçeneksiz çağrılan dirs tarafından basılan listenin solundaki kayıt 0 kabul edilerek N. dizini, listeyi döndürerek yığının tepesine getirir.
-N
Seçeneksiz çağrılan dirs tarafından basılan listenin sağındaki kayıt 0 kabul edilerek N. dizini, listeyi döndürerek yığının tepesine getirir.
-n
Dizinler yığına eklerken, dizin değiştirilmesini engeller. Böylece sadece yığın değişmiş olur.
dizin
İçinde bulunulan dizini yığının tepesi yapar ve cd dizin komutuna eşdeğer bir işlemle dizin'e geçilmesini sağlar.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Popd Yerleşiği Başlangıç Komut İsteminin Kontrol Edilmesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası