VI. Oylum - Bash'in Özellikleri
Önceki GNU Bash Başvuru Kılavuzu Sonraki

Bash'in Özellikleri

İçindekiler
1. Bash'in Çağrılması  -  Bash'e verebileceğiniz komut satırı seçenekleri.
2. Bash Başlatma Dosyaları  -  Bash betikleri ne zaman ve nasıl çalıştırır.
3. Etkileşimli Kabuklar  -  Bir etkileşimli kabuk nedir.
4. Bash Koşullu İfadeleri  -  test yerleşiğindeki ifadeleri oluşturan ilkeller.
5. Kabuk Aritmetiği  -  Kabuk değişkenlerinde aritmetik işlemler.
6. Takma Adlar  -  Komutların isimlerinin değiştirilmesi.
7. Diziler  -  Dizi Değişkenleri.
8. Dizin Yığını Yerleşikleri  -  Dizin yığınını yönetmek için Bash yerleşik komutları.
9. Komut İsteminin Kontrol Edilmesi  -  PS1 dizgesinin kontrolü.
10. Sınırlı Kabuk  -  Kabuk çalıştırmanın daha kontrollü bir kipi.
11. Bash POSIX Kipi  -   Bash'i POSIX standardının belirtimine daha yakın davranmasının sağlanması.
Bu oylumda sadece Bash'de bulunan özellikler açıklanmıştır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Bash Değişkenleri Başlangıç Bash'in Çağrılması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası