Kurulum İsimleri
Önceki X. Oylum - Bash Kurulumu Sonraki
Kurulum İsimleri
Öntanımlı olarak, make install kurulumu /usr/local/bin, /usr/local/man, vs. dizinlerine yapar. Kurulumun yapılacağı temel dizini (burada /usr/local) configure betiğine --prefix=DosyaYolu seçeneği ile kurulum dizini öneki olarak belirtebileceğiniz gibi DESTDIR make değişkenine bu değeri make install komutunu çalıştırmadan önce atayarak belirtebilirsiniz.
Mimariye özel ve mimari bağımlı dosyaları ayrı kurulum önekleriyle kurmak için configure betiğini --exec-prefix=DosyaYolu seçeneği ile çalıştırabilirsiniz. Bu yöntemle sadece çalıştırılabilirler ve kütüphane dosyaları bu önekle kurulacaktır. Belgeler ve diğer veri dosyaları normal dizin önekini kullanacaktır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Çoklu Mimariler için Derleme Başlangıç Sistem Türünün Belirtilmesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası