Derleyiciler ve Seçenekler
Önceki X. Oylum - Bash Kurulumu Sonraki
Derleyiciler ve Seçenekler
Bazı sistemler configure betiğinin bilmediği olağandışı derleme ve ilintileme seçenekleri gerektirir. configure betiğinin iç dağişkenlerinin değerlerini ortamda atayarak bunları verebilirsiniz. Bir Bourne uyumlu kabuk kullanarak bunun gibi bir komut satırı ile bunu yapabilirsiniz:
    CC=c89 CFLAGS=-O2 LIBS=-lposix ./configure
env programı kullanılan bazı sistemlerde ise bunu şöyle yapabilirsiniz:
    env CPPFLAGS=-I/usr/local/include LDFLAGS=-s ./configure
Yapılandırma süreci Bash'i kurgulamak için varsa GCC'yi kullanır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Temel Kurulum Başlangıç Çoklu Mimariler için Derleme
Bir Linux Kitaplığı Sayfası