Sözcük Belirticiler
Önceki Geçmiş Yorumlaması Sonraki
Sözcük Belirticiler
Sözcük belirteçleri, eylemden istenen sözcükleri seçmek için kullanılır. Bir : karakteri eylem belirtimini sözcük belirticiden ayırır. Sözcük belirtici bir ^, $, *, -, veya % karakteri ile başlıyorsa : verilmeyebilir. Sözcükler satırın başından itibaren numaralanır ve ilk sözcüğün numarası 0 (sıfır)dır. Sözcükler satıra birer boşlukla ayrılarak girilir.
Örneğin,
!!
önceki komutu belirtir.
!!:$
Önceki komutun son argümanına karşılıktır. Kısaltması olarak !$ da yazılabilir.
!fi:2
fi harfleriyle başlayan son komutun ikinci argümanını belirtir.
Bunlar sözcük belirticidir:
0 (sıfır)
0. sözcük. Çoğu durumda bu komut sözcüğüdür.
n
n. sözcük
^
İlk argüman; yani 1. sözcük.
$
Son argüman.
%
En son ?dizge? aramasındaki sözcük.
x-y
Sözcük aralığı; -y, 0-y ile aynıdır.
*
0. hariç, sözcükleri tümü. 1-$ ile eşdeğerdir. Eylem sadece bir sözcük içerse bile * hata vermez, sadece boş dizge döner.
x*
x-$ için kısaltma.
x-
x-$ın x*'a benzer kısaltmasıdır, ancak son sözcük atlanır.
Bir sözcük belirtici, bir eylem belirtimi olmaksızın verilirse önceki komut eylem olarak kullanılır. Örneğin, type komutunu girdikten sonra yeni satır olarak !! !! yazın. İlki eylem, ikincisi sözcük belirtir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Eylem Belirticiler Başlangıç Değiştiriciler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası