Geçmişi Yöneten Komutlar
Önceki Kısayollar için Readline Komutları Sonraki
Geçmişi Yöneten Komutlar
accept-line (Newline veya Return)
İmlecin yerine bakmaksızın satırı kabul eder. Bu bir boş satır değilse, HISTCONTROL ve HISTIGNORE değişkenlerinin değerlerine bağlı olarak geçmiş listesine eklenir. Satır değiştirilmiş bir geçmiş satırı ise, geçmiş satırı orjinal durumuna getirilir.
previous-history (C-p)
Önceki komut alınarak, geçmiş listesinde `geri' gidilir.
next-history (C-n)
Sonraki komut alınarak, geçmiş listesinde `ileri' gidilir.
beginning-of-history (M-<)
Geçmişteki ilk satıra gidilir.
end-of-history (M->)
Geçmişin son satırına gidilir, örneğin, o an girilen satır.
reverse-search-history (C-r)
O anki satırdan geriye doğru ve gerekliyse geçmişte `yukarı' hareketle arama yapılır. Bu bir arttırımlı aramadır.
forward-search-history (C-s)
O anki satırdan ileriye doğru ve gerekliyse geçmişte `aşağı' hareketle arama yapılır. Bu bir arttırımlı aramadır.
non-incremental-reverse-search-history (M-p)
O anki satırdan geriye doğru ve gerekliyse kullanıcı tarafından verilen bir dizge için bir arttırımsız arama kullanılarak geçmişte `yukarı' hareketle arama yapılır.
non-incremental-forward-search-history (M-n)
O anki satırdan ileriye doğru ve gerekliyse kullanıcı tarafından verilen bir dizge için bir arttırımsız arama kullanılarak geçmişte `aşağı' hareketle arama yapılır.
history-search-forward ()
O anki satırın başından imleç konumuna kadar olan metin için geçmişte ileri doğru arama yapılır. Bu bir arttırımsız aramadır. Öntanımlı olarak kısayol atanmamıştır.
history-search-backward ()
O anki satırın başından imleç konumuna kadar olan metin için geçmişte geriye doğru arama yapılır. Bu bir arttırımsız aramadır. Öntanımlı olarak kısayol atanmamıştır.
yank-nth-arg (M-C-y)
İlk argümanı önceki komuta imleç konumunda yerleştirir (genellikle önceki satırın ikinci sözcüğü). Bir n argümanı ile, önceki komutun n. sözcüğü olarak yerleştirilir (önceki satırdaki sözcükler ilk sözcük 0 kabul edilerek sayılır). Bir negatif argüman ile, önceki komutun sonundan n. sözcük olarak yerleştirilir. n. argüman bir kere hesaplandı mı !n geçmiş yorumlaması belirtilmiş gibi argüman elde edilir,
yank-last-arg (M-. veya M-_)
Son argümanı önceki komuta yerleştirir (önceki geçmiş girdisindeki son sözcük). Bir argüman ile yank-nth-arg açıklamasındaki gibi davranır. Peşpeşe yapılan çağrılarla geçmiş listesinde geriye doğru gidilirken her satıra son argüman yerleştirilir. Geçmiş yorumlama oluşumları son argümanı elde etmek için !$ geçmiş yorumlaması belirtilmiş gibi kullanılır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Hareket Komutları Başlangıç Metni Değiştirmek için Komutlar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası